Skip to main content

Fiscus mag auto controleren met cameragegevens

28-09-2016 | Fiscus mag auto controleren met cameragegevens

Het controleren van de auto van de zaak door middel van cameragegevens is alleen toegestaan als de Belastingdienst de benodigde gegevens opvraagt bij de landelijke politie. Dan is er namelijk een wettelijke grondslag om de rittenadministratie te onderzoeken aanwezig.

Lees verder

Extra acties voor zekerheid over Wet DBA

19-09-2016 | Extra acties voor zekerheid over Wet DBA

De regering neemt op korte termijn extra maatregelen om opdrachtnemers en werkgevers méér duidelijkheid te geven over hun arbeidsrelatie. Dat is één van de uitkomsten van de eerste voortgangsrapportage van de invoering van de Wet DBA.

Lees verder

Bestuurders niet persoonlijk aansprakelijk

07-09-2016 | Bestuurders niet persoonlijk aansprakelijk

Een crediteur die na het faillissement van een bv naar zijn geld kon fluiten, stelde de twee bestuurders van de bv persoonlijk aansprakelijk voor de schuld. In het hoger beroep voor Gerechtshof Den Haag kreeg hij ongelijk. Weliswaar hadden de twee steken laten vallen, van onrechtmatig handelen was geen sprake.

Lees verder

Strenge eisen aan administratie bij faillissement

07-07-2016 | Strenge eisen aan administratie bij faillissement

Sinds 1 juli 2016 kan een bestuurder van een failliete organisatie een boete van maximaal € 82.000 of zelfs een gevangenisstraf van maximaal vier jaar krijgen als hij niet meewerkt aan een informatieverzoek van de curator. Deze straffen gelden ook bij een faillissement als blijkt dat de administratie niet op orde is.

Lees verder

Wat te doen bij ziekte tijdens vakantie?

28-06-2016 | Wat te doen bij ziekte tijdens vakantie?

Is een werknemer ziek tijdens zijn vakantie, dan gaan deze ziektedagen in principe niet af van zijn vakantiesaldo. De werknemer moet zich dan wel ziek melden bij de werkgever en zich wenden tot een buitenlandse arts.

Lees verder

Aansprakelijkheid tijdens het bedrijfsuitje

14-06-2016 | Aansprakelijkheid tijdens het bedrijfsuitje

Gezellig samen op stap gaan met de hele organisatie is goed voor de onderlinge samenwerking. Een leuk bedrijfsuitje kan echter ook risico’s met zich meebrengen. Gaat het onverhoopt mis tijdens het abseilen, waterraften, bergbeklimmen of fietsen, dan kan de organisatie hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Lees verder

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"