Skip to main content

Copyright

We vinden het niet leuk als men van onze website kopieert. Wilt u iets? Vraagt het ons, we zullen u helpen.

Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Maxol Finance Services en het logo van maxol.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Maxol Finance Services. Maxol Finance Services behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, eventuele geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Maxol Finance Services en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maxol Finance Services is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan Maxol Finance Services).

Maxol Finance Services heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Maxol Finance Services, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"