HBO Stageplaatsen

Je volgt een studie HBO bedrijfseconomie of HBO accountancy en zoekt een stageplaats om je nu al te oriënteren op een toekomstige werkplek. Hiervoor biedt Maxol Finance Services alle mogelijkheden met een praktijkstage. Op die manier kun je alvast ervaring opdoen en contacten leggen binnen ons bedrijf.