Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine bestanden met informatie die de webserver van Maxol Finance Services naar jouw browser stuurt met de bedoeling deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de webserver van Maxol Finance Services terug te kunnen sturen.

Privacy verklaring

Maxol.nl is een website van Maxol. Voor maxol.nl is een zorgvuldige omgang met gegevens van de gebruikers van maxol.nl van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Maxol zich dan ook aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen Maxol met persoonlijke informatie omgaan.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Maxol Finance Services, ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 24494717

Artikel 1 Algemeen

Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Maxol Finance Services en het logo van maxol.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Maxol Finance Services. Maxol Finance Services behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op Maxol wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen

Klachtenprocedure

Maxol onderkent het belang van een klachtenregeling om de dienstverlening te verbeteren en zonodig maatregelen te nemen om procedures, werkwijze, instructies of voorschriften aan te passen. Indien de uitvoering van onze werkzaamheden naar uw mening niet voldoet aan de daaraan