• Start
  • Actueel
  • Durfkapitaal en kredieten via nieuw Innovatiefonds MKB+

23-01-2012Durfkapitaal en kredieten via nieuw Innovatiefonds MKB+

Per 1 januari 2012 is het nieuwe Innovatiefonds MKB+ opgestart. Voor het fonds, dat door het kabinet in samenwerking met bedrijven, brancheorganisaties en financiers is ingericht, is tot en met 2015 € 500 miljoen beschikbaar.

Het innovatiefonds MKB+ richt zich op ondernemers die in de opstartfase zitten, een sterke groei kennen of moeite hebben met het vinden van financiering voor hun innovatieplannen. Vanuit het Innovatiefonds MKB+, waarbij nadruk wordt gelegd op de fase waarin kennis wordt omgezet in een eindproduct, is het mogelijk deze innovatieve plannen gefinancierd te krijgen. Bij de uitvoering van de regeling heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gekozen voor het verstrekken van kredieten en leningen. Hierdoor kan naar verwachting een groter aantal ondernemers worden bereikt dan dat met subsidies het geval was geweest.

 

Drie onderdelen

 

Het innovatiefonds bestaat uit drie onderdelen: innovatiekredieten voor innovatieve ondernemers, risicokapitaal voor technostarters en creatieve industrie (SEED Capital) en fund-of-funds voor snelgroeiende innovatieve bedrijven. De innovatiekredieten voor innovatieve ondernemers zijn bedoeld voor innovatieve producten waarvan de ontwikkeling risicovol is, maar het mogelijke rendement op de markt groot. Er wordt aan MKB-ondernemingen voor 35% van de kosten innovatiekrediet verstrekt, en aan niet-MKB 25%. Er kan vanaf € 150.000 krediet aangevraagd worden. In 2012 is er € 95 miljoen beschikbaar voor innovatiekredieten.

Vanuit SEED Capital worden leningen verstrekt aan fondsen die investeren in technostarters en creatieve starters. Er is in 2012 € 20 miljoen beschikbaar, waarvan € 4 miljoen voor investeringen in creatieve starters. De fund-of-funds moet de toegang tot de risicokapitaalmarkt voor snelgroeiende innovatieve ondernemers verbeteren. Dit onderdeel is nog in ontwikkeling. De precieze werking wordt op korte termijn bekendgemaakt.

 

Voorwaarden

De innovatiekredieten zijn risicodragend en er dient rente over te worden afgedragen. Alleen wanneer het ontwikkelde product succesvol is, moet het krediet (inclusief rente) worden terugbetaald.SEED Capital kent een terugbetalingsregeling die inhoudt dat wanneer er inkomsten zijn het fonds 20% terug moet betalen, en wanneer de eigen investering is terugverdiend, het fonds 50% terug moet betalen totdat de lening is afgelost, waarna er van eventuele extra inkomsten weer 20% betaald moet worden.  

 

Indiening

Aanvragen voor innovatiekredieten en SEED Capital kunnen worden ingediend vanaf 1 januari 2012. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2012 ook de fund-of funds opengesteld.

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!