19-01-2012Brief 'Verklaring geen privégebruik auto'

Zakelijke rijders met een 'Verklaring geen privégebruik auto' ontvangen vanaf 24 januari een brief. Met deze verklaring geven zij aan maximaal 500 privékilometer per kalenderjaar te rijden.

In de brief wijzen wij deze zakelijke rijders erop, dat de verklaring voor onbepaalde tijd is. En geldig blijft zolang hun situatie niet verandert. Zij moeten wijzigingen zoals een andere (bestel)auto of wanneer zij meer dan 500 privékilometer per kalenderjaar rijden, zo snel mogelijk aan ons doorgeven via dit formulier.

Let op

Als een 'Verklaring geen privégebruik auto' onterecht is afgegeven, kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen inclusief een boete, en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw sturen.

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!