• Start
  • Actueel
  • Europese Commissie pakt belastingontduiking aan

06-12-2012 | Europese Commissie pakt belastingontduiking aan

Brussel wil belastingontduiking met wortel en tak uitroeien. De Europese Commissie presenteerde donderdag voorstellen om het ontduiken en ontwijken van belastingen aan te pakken.

De praktijken kosten de Europese Unie jaarlijks ongeveer 1000 miljard euro, benadrukte Europees commissaris Algirdas Semeta (Belastingen). De commissie waarschuwt dat belastingontduikers handig inspelen op de verschillen tussen de belastingwetten in de EU-lidstaten, en de lacunes in die wetten. Brussel wil dan ook dat de nationale regeringen de gaten en gebreken wegwerken die bedrijven misbruiken om belastingen niet te betalen. In een eerste aanzet heeft de Commissie vandaag twee aanbevelingen aangenomen die de lidstaten moeten bewegen tot onmiddellijke en gecoördineerde actie om specifieke dringende knelpunten aan te pakken.

Belastingparadijzen

De eerste aanbeveling verlangt een krachtdadig optreden van de EU tegen belastingparadijzen, dat de huidige internationale maatregelen overstijgt. De lidstaten worden aangemoedigd om gebruik te maken van gemeenschappelijke criteria voor het identificeren van belastingparadijzen en landen die hieraan voldoen, op een nationale zwarte lijst te plaatsen. De aanbeveling bevat ook specifieke maatregelen om deze niet-EU-landen ervan te overtuigen om de EU-normen inzake bestuur toe te passen.

Agressieve fiscale planning

De tweede aanbeveling betreft agressieve fiscale planning. Zij reikt handvatten aan om wetstechnische gebreken en leemten te herstellen waarvan een aantal bedrijven misbruik maakt om hun deel van de fiscale last niet te moeten dragen. De lidstaten worden aangemoedigd om hun dubbelbelastingverdragen aan te scherpen zodat deze niet tot gevolg kunnen hebben dat heffing helemaal achterwege blijft. Zij zouden ook een gemeenschappelijke algemene antimisbruikregel moeten invoeren op grond waarvan ze alle kunstmatige constructies die zijn opgezet om belastingen te ontgaan, kunnen negeren en in plaats daarvan belasting kunnen heffen op basis van de economische realiteit.

Fiscaal identificatienummer

Andere initiatieven die in dit nieuwe actieplan zijn opgenomen, behelzen onder meer een code voor de belastingplichtige, een fiscaal identificatienummer op EU-niveau, een herziening van de antimisbruikbepalingen in de belangrijkste EU-richtlijnen en gemeenschappelijke richtsnoeren voor het traceren van geldstromen.

Bron: Persbericht EC

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!