30-11-2012 | Fiscaal journaal november 2012

Een overzicht van de fiscale actualiteiten van de afgelopen maand. De belangrijkste besluiten en de stand van zaken met betrekking tot belangrijke wetsvoorstellen op een rijtje.

Belastingpakket 2013 aangenomen door Tweede Kamer:

 

Op dinsdag 20 november 2012 heeft de Tweede Kamer ingestemd met verschillende fiscale wetsvoorstellen, namelijk het Belastingplan 2013, de Overige fiscale maatregelen 2013, de herziening fiscale behandeling eigen woning en de elektronische registratie notariële akten. Het wetsvoorstel verhuurderheffing is door de Tweede kamer aangenomen op 21 november 2012. Het voorbereidende onderzoek door de Commissie Financiën van de Eerste Kamer vindt plaats op 4 december 2012 en de plenaire behandeling is voorzien op 17 en 18 december 2012.

 

 

Einde forenzentaks:

 

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft het wetsvoorstel herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer ingetrokken. Dit betekent dat de forenzentaks definitief van de baan is.

 

 

Wetsvoorstel wijziging Wet WOZ naar Tweede Kamer:

 

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet waardering onroerende zaken naar (Wet WOZ) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel beoogt de openbaarheid van de WOZ-waarde van woningen te verruimen, een landelijke voorziening WOZ bij het Kadaster te realiseren en de Fierensmarge formeel te schrappen. Door de openbaarheid van de WOZ-waarde wordt het mogelijk om de WOZ-waarde van een woning op te vragen. Door de realisatie van een landelijke voorziening WOZ kunnen burgers eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde opvragen bij één centraal punt. De burgers kunnen dan de WOZ-waarde van hun eigen woning vergelijken met de WOZ-waarde van andere woningen zonder dat dit leidt tot hogere kosten voor gemeenten. De beoogde inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is 1 januari 2014.

 

 

Eerdere invoering hogere assurantiebelasting:

 

Al per 1 januari 2013, drie maanden eerder dan de bedoeling was, wordt de assurantiebelasting verhoogd van 9,7 naar 21 procent. Staatssecretaris Weekers van Financiën zal assurantiebelasting gaan naheffen als te veel mensen van het gaatje gebruikmaken om de assurantiebelasting tegen het lage tarief alvast voor een jaar vooruit te betalen. Dat heeft de bewindsman de Tweede Kamer laten weten.

 

 

Aftrek hypotheekrente vanaf 2013:

 

Vanaf 1 januari 2013 gelden nieuwe regels voor de aftrek van hypotheekrente. Mensen die na die datum een nieuwe hypothecaire lening afsluiten, krijgen alleen renteaftrek als die lening in 30 jaar volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. Voor bestaande hypotheken verandert er in beginsel niets. Rente op restschulden mag 10 jaar lang in aftrek worden gebracht. Voorwaarde is wel dat de restschuld is ontstaan door verkoop van een woning in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31december 2017.

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!