• Start
  • Actueel
  • Weekers: Geen herziening vennootschapsbelasting

12-12-2012 | Weekers: Geen herziening vennootschapsbelasting

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de memorie van antwoord betreffende het Belastingplan 2013 en de Overige fiscale maatregelen 2013 naar de Eerste Kamer gestuurd.

Over de vennootschapsbelasting staat daarin onder meer vermeld dat een algehele herziening van de vennootschapsbelasting ertoe zou leiden dat er voorlopig geen zekerheid zou zijn voor het bedrijfsleven, wat niet goed is voor het vestigingsklimaat.

Het bedrijfsleven is in deze economisch onzekere tijd gebaat bij rust en duidelijkheid in de vennootschapsbelasting. Het ligt daarom niet voor de hand om een commissie in te stellen die gaat kijken naar herziening van de vennootschapsbelasting.

Verder wordt ingegaan op de kritiek van de NOB op het concept van het Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente. Met betrekking tot het woon-werkverkeer staat vermeld dat het draagvlak voor de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding zeer beperkt was en dat het kabinet niet het voornemen heeft om het fiscale regime voor woon-werkverkeer opnieuw ter discussie te stellen.

Bron: Memorie van antwoord betreffende het Belastingplan 2013 en de Overige fiscale maatregelen 2013

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"