Skip to main content

Lager gebruikelijk loon voor startups

30-05-2016 | Lager gebruikelijk loon voor startups

Oprichters van startups zijn vanaf 2017 niet langer verplicht om zichzelf een gebruikelijk loon toe te kennen van € 44.000. Gedurende de eerste drie jaar mogen zij zichzelf een salaris uitbetalen dat minimaal het minimumloon bedraagt. Dit hebben minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Wiebes van Financiën bekendgemaakt.

Lees verder

Periodieke evaluatie van 30%-regeling

24-05-2016 | Periodieke evaluatie van 30%-regeling

Staatssecretaris Wiebes van Financiën gaat de 30%-regeling voor ingekomen werknemers voortaan periodiek evalueren. Dit heeft hij aangegeven in reactie op een rapport van de Algemene Rekenkamer dat de effectiviteit van de 30%-regeling in twijfel trekt.

Lees verder

Nieuwe SNA-normen door invoering Wet DBA

20-05-2016 | Nieuwe SNA-normen door invoering Wet DBA

Door het vervallen van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) zijn ook de normen van de Stichting Normering Arbeid (SNA) aangepast. Als uw organisatie iemand inleent van een uitzendbureau of (onder)aannemer met het SNA-keurmerk, loopt zij onder voorwaarden geen risico op aansprakelijkstelling door de Belastingdienst.

Lees verder

Ook achterkant paspoort moet in administratie

11-05-2016 | Ook achterkant paspoort moet in administratie

Van de nieuwste versie van het paspoort moeten werkgevers niet alleen de voorkant, maar ook de achterkant kopiëren en de kopie ervan bewaren in de salarisadministratie. Dat is noodzakelijk omdat het burgerservicenummer (BSN) tegenwoordig op de achterkant staat.

Lees verder

Aanpak 'neppe' stages en werkervaringsplekken

19-04-2016 | Aanpak 'neppe' stages en werkervaringsplekken

Inspectie SZW doorzoekt momenteel vacatures voor werkervaringsplekken en stages, met als doel organisaties te vinden die hiermee verkapte, reguliere arbeidsovereenkomsten aanbieden. Dit meldt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees verder

Belastingen preveleert salaris van DGA

18-04-2016 | Belastingen gaan altijd boven salaris van dga

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) zal aansprakelijk gesteld worden voor een openstaande belastingschuld als zijn bv wel zijn salaris blijft doorbetalen maar de belastingschuld laat oplopen. Hierbij is niet van belang of er melding van betalingsonmacht is gedaan. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Lees verder

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"