Skip to main content

Factuurvereisten gewijzigd per 2013

14-02-2013 | Factuurvereisten gewijzigd per 2013

Wat moet er nu op de factuur staan? In onderstaand schema is dit weergegeven. Voor de ontvanger is het belangrijk om te controleren of de factuur voldoet. Als bijvoorbeeld het BTW-identificatienummer niet klopt, dan wordt de BTW-aftrek geweigerd. Dit speelt bij internationale leveringen binnen de EU. De ontvanger van de factuur is verplicht het identificatienummer van de leverancier te controleren.

Lees verder

Aansprakelijk voor kwijtraken administratie

08-03-2013 | Aansprakelijk voor kwijtraken administratie

Voor uw onderneming geldt de verplichting de administratie te tonen als de Belastingdienst hierom vraagt. Als dat niet mogelijk is komt dat voor rekening van uw onderneming. Op grond van de wettelijke bewaarplicht bent u namelijk verplicht de administratie veilig te bewaren. Zonodig moet u hier een back-up van maken voor onvoorziene omstandigheden.

Lees verder

Non-actieve bestuurder is niet aansprakelijk

27-02-2013 | Non-actieve bestuurder is niet aansprakelijk

Een non-actieve bestuurder die nog ingeschreven staat in het handelsregister en die partij is bij een bankcontract en lease-overeenkomst kan toch met succes een beroep doen op de disculpatiemogelijkheid in de invorderingswet. In dat geval hoeft de op non-actief gestelde bestuurder geen melding van betalingsonmacht te maken.

Lees verder

Kosten mogen de omzet niet overtreffen

25-02-2013 | Kosten mogen de omzet niet overtreffen

Heeft u meer kosten gemaakt dan de gerealiseerde omzet, dan is het maar zeer de vraag of u deze kosten wel mag aftrekken. Het gerechtshof in ’s-Gravenhage vond in dit geval dat niet voldaan was aan het vereiste van een bron van inkomen.

Lees verder

Betalingstermijnen worden wettelijk vastgelegd

16-02-2013 | Betalingstermijnen worden wettelijk vastgelegd

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden worden wettelijk vastgelegd. Nu bepaalt de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn.

Lees verder

Fiscale bijtelling toch niet zo leidend

15-02-2013 | Fiscale bijtelling toch niet zo leidend

Fiscale bijtelling speelt ondergeschikte rol bij aanschaf zakenauto. Prijs en kwaliteit spelen bij de aanschaf van een zakenauto een veel grotere rol dan factoren als fiscale bijtelling. 27 procent van de MKB'ers noemt prijs als belangrijkste overweging, gevolgd door kwaliteit van de auto (21 procent).

Lees verder

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"