12-02-2013 | Werkkostenregeling in 2014 niet definitief

Het is nog niet zeker of de werkkostenregeling (WKR) volgend jaar daadwerkelijk voor iedere werkgever verplicht wordt gesteld. Het ziet er namelijk naar uit dat de overgangsregeling nog langer van kracht blijft. Er moeten eerst nog een aantal knelpunten worden opgelost.

De werkkostenregeling is al sinds 1 januari 2011 de wettelijke regeling voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Daarbij is echter afgesproken dat het – tot en met 2013 – is toegestaan om de oudere regels voor vergoedingen en verstrekkingen nog even te blijven hanteren. Per 1 januari 2014 zou iedere werkgever definitief aan de WKR moeten geloven. Maar bronnen rond het ministerie van Financiën hebben aangegeven dat staatssecretaris Weekers eerst een aantal knelpunten in de regeling wil repareren. Zo zal er bij de invoering rekening moeten worden gehouden met de komst van het uniform loonbegrip.

Werkgevers niet blij met de werkkostenregeling

Daarnaast zijn werkgevers niet erg enthousiast over de werkkostenregeling, zoals ook al uit de evaluaties van het ministerie van Financiën is gebleken. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland willen het oude en het nieuwe regime graag voor onbepaalde tijd naast elkaar laten bestaan. Zo kan iedere werkgever de keuze maken die voor hem het beste uitpakt.

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"