14-02-2013 | Factuurvereisten gewijzigd per 2013

Wat moet er nu op de factuur staan? In onderstaand schema is dit weergegeven. Voor de ontvanger is het belangrijk om te controleren of de factuur voldoet. Als bijvoorbeeld het BTW-identificatienummer niet klopt, dan wordt de BTW-aftrek geweigerd. Dit speelt bij internationale leveringen binnen de EU. De ontvanger van de factuur is verplicht het identificatienummer van de leverancier te controleren.

Sinds 2013 worden de regels aangepast / uitgebreid, wees daar attent op, de nieuwe regels zijn als volgt:

 • Datum uitreiking factuur;
 • Opeenvolgend factuurnummer (mag meerdere reeksen);
 • BTW-identificatienummer van de leverancier/ dienstverlener;
 • BTW-identificatienummer van de afnemer indien een verleggingsregeling van toepassing is of een intracommunautaire levering wordt verricht;
 • NAW-gegevens ondernemer en zijn afnemer;
 • De hoeveelheid en een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of diensten;
 • Datum waarop levering of dienst heeft plaatsgevonden;
 • De maatstaf van heffing voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief BTW, evenals de eventuele vooruitbetalingskortingen en andere kortingen indien die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen;
 • Het toegepaste BTW-tarief;
 • Het te betalen BTW-bedrag;
 • Indien de afnemer de factuur uitreikt in plaats van de leverancier of diensterrichter de vermelding “factuur uitgereikt door afnemer”;
 • Indien van toepassing een verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering;
 • Indien een verleggingsregeling van toepassing is de vermelding “BTW verlegd”;
 • Gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt);
 • Indien van toepassing de vermelding “bijzondere regeling reisbureau”;
 • Indien van toepassing de NAW-gegevens en het BTW-identificatienummer van de fiscaal vertegenwoordiger.
 • Indien van toepassing de vermelding:

  - “Bijzondere regeling- gebruikte goederen” of

  - “Bijzondere regeling- kunstvoorwerpen” of

  - “Bijzondere regeling- voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten”

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!