• Start
  • Actueel
  • Wat verandert er voor u als ondernemer in 2013?

20-11-2012 | Wat verandert er voor u als ondernemer in 2013?

Hoe betaalt u in 2013 de bijdrage Zvw aan de Belastingdienst? En hoe zit het met de levensloopregeling en de AOW-leeftijd van uw werknemers? Lees hier wat er voor u verandert in 2013.

Een aantal voorgenomen veranderingen moeten nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Om u toch alvast zo goed mogelijk te informeren, verwijzen we in die gevallen naar rijksoverheid.nl.

Veranderingen voor werkgevers

Alle veranderingen voor werkgevers leest u in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2013. In de nieuwsbrief vindt u onder meer informatie over:

  • de gevolgen van de Wet uniformering loonbegrip
  • de veranderingen in de premiekortingen
  • de veranderingen in de aangifte loonheffingen

Digitaal aanleveren financiële gegevens

Met SBR (Standard Business Reporting) levert u op een standaardmanier financiële gegevens aan bij de Rijksoverheid. Meer hierover leest u bij SBR.

Invoering verhuurderheffing

Bent u eigenaar van meer dan 10 woningen en verhuurt u die woningen? Dan krijgt u te maken met een verhuurderheffing. De eerste aangifte moet u doen voor 1 oktober 2013 Meer hierover leest u op rijksoverheid.nl.

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

In 2013 wordt de VAR niet meer automatisch verstrekt. Vanaf 1 januari 2014 komt er een programma waarmee u online een VAR kunt aanvragen. Meer over de VAR leest u bij VAR aanvragen.

Assurantiebelasting

Vanaf 1 januari 2013 is het tarief van de assurantiebelasting 21%. Dit was 9,7%. Meer hierover leest u binnenkort op onze internetsite, bij 'Assurantiebelasting'.

Accijns en verbruiksbelastingen

Het lage accijnstarief voor rode diesel verdwijnt per 1 januari 2013. Voor scheepvaart die geen pleziervaart is, blijft de vrijstelling van accijns bestaan. De accijns op alcohol en tabak wordt verhoogd, en de verbruiksbelasting op pruim- en snuiftabak verdwijnt. Meer hierover leest u op rijksoverheid.nl.

Verpakkingenbelasting verdwijnt

De verpakkingenbelasting voor producenten en importeurs verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. De heffing van deze bijdrage verloopt via het Afvalfonds Verpakkingen. Meer hierover leest u binnenkort op onze internetsite, bij 'Verpakkingenbelasting' en op afvalfondsverpakkingen.nl.

Woon- werkverkeer (forensentaks)

Het plan om de aftrek voor woon- werkverkeer af te schaffen, en de vergoeding hiervoor te belasten, gaat niet door. Dit wetsvoorstel kwam uit het Lente-akkoord van begin 2012, maar is ingetrokken. Meer hierover leest u op rijksoverheid.nl.

Levensloopregeling en vitaliteitssparen

Vanaf 1 januari 2013 zou de vitaliteitsspaarregeling worden ingevoerd in plaats van de levensloopregeling. In november 2012 is besloten dat vitaliteitssparen niet wordt ingevoerd. Meer hierover leest u op rijksoverheid.nl.

Heffingsrente wordt belastingrente

Vanaf 1 januari 2013 is de heffingsrente gewijzigd in belastingrente. Deze rente wordt vanaf 2013 berekend vanaf 1 juli in plaats van 1 januari. Bijvoorbeeld over het belastingjaar 2012 rekenen wij rente vanaf 1 juli 2013. Meer hierover leest u bij Heffings- en invorderingsrente en in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2013.

Belastingplan 2013

Op rijksoverheid.nl vindt u het Belastingplan 2013 en de Memorie van toelichting bij het Belastingplan 2013, met daarin de voorgestelde veranderingen vanaf 2013. Ook vindt u daar een video waarin staatssecretaris Weekers een toelichting geeft op de plannen voor 2013.

 

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!