• Start
  • Blog
  • Belastingvoordeel? Pas middeling toe

Belastingvoordeel? Pas middeling toe

Belastingvoordeel? Pas middeling toe

Uit onderzoek is gebleken dat slechts 15% van degenen die voor middeling van hun inkomen uit werk en woning (box 1) in aanmerking komen, daarvan gebruikmaken. Behoort u wellicht tot die 85% die dit voordeel laat liggen?

Middeling

Op verzoek
Als uw belastbare inkomen in box 1 (waar ook uw winst uit onderneming in valt) over een aaneengesloten periode van drie jaar sterk gewisseld heeft, heeft u mogelijk meer belasting betaald dan u zou hebben betaald als u jaarlijks het gemiddelde daarvan als inkomen had gehad. U kunt dan wellicht op verzoek nog een aanvullende belastingteruggave krijgen.

Let op: De ervaring leert dat ook niet alle administratie- en accountantskantoren beoordelen of hun cliënten hiervoor in aanmerking komen. 

Hoe werkt het? 

Wisselende inkomens
De inkomstenbelasting kent een progressief tarief oplopend tot maximaal 51,75% (2019). In een jaar met een hoog belastbaar inkomen heeft u over de top meer belasting betaald dan in een jaar met een laag belastbaar inkomen. Wat de oorzaak van deze verschillen is, is niet van belang. Dat kan onder andere:

  • doordat uw winst jaarlijks sterk in hoogte verschilt; 
  • door extra aftrekposten, zoals hoge buitengewone uitgaven, alimentatiebetaling of het stijgen van de aftrekbare rente eigen woning; 
  • door terugwenteling van een verlies. 

Drie aaneengesloten jaren
Bij middeling wordt het inkomen over drie (aaneengesloten) jaren gemiddeld. Op die manier kan er alsnog gebruikgemaakt worden van de lagere tarieven it andere jaren. Het verschil tussen het feitelijk betaalde bedrag en het - op basis van dit gemiddelde - berekende belastingbedrag krijgt u van de fiscus terug, behoudens een bedrag van € 545.

Jaar 2014 (€) 2015 (€) 2016 (€) Totaal (€)
Inkomen box 1 37.678 36.291 103.280 177.249
Belasting en premies box 1 14.693 14.150 45.231 74.074
Gemiddeld inkomen (177.293 / 3) 59.083 59.083 59.083  
Herrekende belasting/premies 23.938 23.872 23.100 70.910
Verschil       3.164
Af: drempelbedrag       545
Teruggave        2.619

Let op: Ga uit van de belastingbedragen voordat de heffingskortingen daarvan zijn afgetrokken. 

Verzoek indienen zonder rekenwerk?  

Recente wijziging
Het verzoek om middeling kan worden ingediend gedurende de drie jaren nadat de aanslag over het laatste jaar dat u in het middelingstijdvak wilt betrekken definitief vaststaat. Tip. Vanaf 11.03.2019 hoeft u geen berekening meer mee te sturen bij het verzoek, wel is het advies vooraf zo'n berekening te doen. 

Let op: U kunt een jaar slechts eenmaal voor middeling gebruiken. In het voorbeeld kunt u dus geen middeling meer verzoeken met daarin het jaar 2016, maar pas voor de periode 2017 tot en met 2019. Tip. Vraag niet te snel om middeling. Wellicht is middeling over een ander tijdvak (zoals 2015 tot en met 2017) gunstiger. Benut daarom de termijn van drie jaar zo goed mogelijk. 

U kunt een jaar slechts eenmaal voor middeling gebruiken. Vraag niet te snel om middeling. Wellicht is middeling over een ander tijdvak gunstiger. Benut de termijn van drie jaar zo goed mogelijk om maximaal voordeel te behalen. Vanaf 11.03.2019 hoeft er bij een verzoek geen berekening meer. Maar maak die wel. 

Bron: Rendement

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!