• Start
  • Blog
  • Maximale vergoeding woon-werkverkeer

Maximale vergoeding woon-werkverkeer

Vergoeding woon-werkverkeer maximaal benutten

De maximale onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer is ook in 2019 € 0,19/km. Dat is lang niet altijd kostendekkend, maar gelukkig is daar wel een mouw aan te passen. Hoe benut u de wettelijke mogelijkheden maximaal?

Woon-werkverkeer met privéauto
Als werkgever kan uw BV het woon-werkverkeer van u en uw werknemers onbelast vergoeden, maar lang niet altijd kostendekkend. Hoe kunt u de marges binnen de wet toch flink oprekken?

Vaste kostenvergoeding 

Optioneel
Er is een gunstige regeling in de vorm van een vaste kostenvergoeding. Het gebruik hiervan is optioneel, maar administratief een stuk makkelijker. U hoeft dan niet iedere woon-werkrit bij te houden. Bovendien profiteert u van een verruiming van de fiscaal onbelaste mogelijkheden. 

Op basis van 214 dagen
Als u de regeling toepast, mag u de vergoeding baseren op 214 dagen per jaar. Hierbij is dus rekening gehouden met incidenteel verzuim vanwege ziekte, vakantie, e.d. 

Let op:

  1. Vereist is dat er in het jaar minstens 128 dagen naar de werkplek wordt gereisd. Dit betekent dat bij een fulltime-werkweek de regeling zelfs kan worden toegepast als er gemiddeld twee dagen per week thuis wordt gewerkt.
  2. Bij parttimers moeten de aantallen 214 en 128 uiteraard wel evenredig worden verminderd.

Wat levert dat nu op? 

De vergoeding volgens de regeling bedraagt 214 x € 0,19/km x afstand woning-werk (retour). Stel dat u (of uw werknemer) in Amsterdam woont en in Den Haag werkt. U bent hier 150 dagen per jaar. De volgende onbelaste vergoeding is dan mogelijk: 214 x € 0,19 x 62 km x 2 = €5,042. Dit is ruim € 0,27 onbelast per gereden kilometer. 

Gebruikt u de regeling niet, dan kan de BV belastingvrij 150 x € 0,19 x 62 km x 2 =€ 3.534 vergoeden, oftewel: € 1.508 minder.

Let op: U moet het reispatroon en de vergoeding met een steekproef onderbouwen. Ook moet u de vergoeding in uw administratie aanwijzen als eindheffingsloon. 

Vergoeding overige ritten 

Bij deze regeling mag uw BV naast de vaste vergoeding ook een vergoeding betalen voor overige zakelijke ritten. Werkt u (of uw werknemer) bijvoorbeeld 150 dagen per jaar in filiaal A in Den Haag en 80 dagen in filiaal B in Haarlem, dan kan uw BV het woon-werkverkeer op de 80 dagen dat er door u naar filiaal B in Haarlem wordt gereisd ook vergoeden à € 0,19/km. Dus 80 x € 0,19 x 35 km x 2 = € 1.064. Dit dus naast de vaste vergoeding voor de ritten naar filiaal A.

Gebruik vrije ruimte 

Een andere manier om vergoedingen voor het woon-werkverkeer voor een groter deel onbelast te houden, is het gebruiken van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. Het blijkt dat het overgrote deel van de werkgevers deze vrije ruimte (1,2% van de loonsom) niet volledig benut. Tip. Zo kan uw BV bijvoorbeeld parkeerkosten dan toch onbelast vergoeden, ondanks het feit dat de wetgever ervan uitgaat dat dit is inbegrepen in de € 0,19/km. 

Op de fiets
De vrije ruimte kunt u bijvoorbeeld ook benutten voor het verstrekken of ter beschikking stellen van een leasefiets. Overigens is al aangekondigd dat er voor de fiets van de zaak per 2020 nieuwe regels volgen. 

Door gebruik te maken van een vaste vergoeding voor de kosten van het woon-werkverkeer, kan uw BV hiervan vaak een groter deel onbelast aan u of uw werknemers vergoeden, met name als er deels thuis wordt gewerkt. Per saldo kan uw BV dan een hoger bedrag dan € 0,19/km belastingvrij vergoeden. 

Bron: Rendement

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!