Hoe koopt u uw medevennoot uit?

Hoe koopt u uw medevennoot uit?

Een vennootschap onder firma (Vof) is een populaire rechtsvorm om samen te werken, maar wat nu als uw mede-ondernemer besluit ermee te stoppen? Kunt u dan de onderneming voortzetten? Moet u hem daarvoor betalen? Hoe zit dat?

Onenigheid komt veel voor. Samenwerken is niet eenvoudig. Helaas komt het geregeld voor dat Vof’s na enkele jaren stoppen als gevolg van onenigheid tussen de firmanten. Stel dat uw mede-ondernemer eruit wil stappen. Waar moet u dan aan denken?

Firmacontract

Allereerst is het goed om de samenwerkingsovereenkomst (het firmacontract) waarin de gemaakte afspraken over de wijze van samenwerking zijn vastgelegd, hierop na te zien. Daarin staat veelal vermeld op welke wijze en onder welke voorwaarden een firmant kan uittreden en op welke manier u de onderneming vervolgens (als eenmanszaak) mag voortzetten.

Kapitaalaandeel

In de regel zal een firmant per het einde van een boekjaar uittreden. Hij heeft op dat moment nog een vordering op de onderneming, te weten zijn kapitaal in de Vof. Stel dat dit € 40.000 bedraagt, moet u dat bedrag dan aan hem overmaken?

Aandeel in netto-opbrengst
Dat ligt eraan. Als u besluit om ook te stoppen met de onderneming, dan zullen de bezittingen en schulden afgewikkeld moeten worden. Van het geld dat dan resteert, bent u ieder gerechtigd naar rato van uw kapitaal in de Vof: Dus als uw kapitaal in de Vof € 50.000 bedraagt, krijgt u 50/90 deel van de netto-opbrengst. Uw voormalige compagnon heeft dan recht op 40/90 deel. 

Tip: Dit aandeel hoeft niet per se uit geld te bestaan. Machines, voorraden-en inventaris kunnen ook tussen de compagnons verdeeld worden. Deze zaken moeten dan wel gewaardeerd worden tegen de werkelijke waarde en niet tegen de boekwaarde die op de balans staat. 

Uitkopen 

Vergoeding
Stel nu dat u wel besluit om de onderneming voort te zetten. U gaat uw voormalige compagnon dus uitkopen en moet hem vergoeden voor zijn aandeel in de onderneming. Bij de bepaling van deze vergoeding moeten alle vermogensbestanddelen op de waarde in het economisch verkeer worden gesteld. 

Hoger/lager?
Door deze nieuwe waardering kan de vergoeding aan uw ex-compagnon hoger of lager worden dan zijn kapitaal in de onderneming. Als bijvoorbeeld blijkt dat een machine werkelijk slechts de helft waard is van de balanswaardering, dan heeft dit een negatieve invloed op het vermogen van de Vof en dus op het bedrag waartoe uw ex-compagnon gerechtigd is..  

Betaling  

In termijnen? Als er vervolgens afgerekend moet worden, is het de vraag in welk tempo dit moet plaatsvinden. In de meeste firmacontracten is (bijvoorbeeld) bepaald dat er moet worden afgerekend in twaalf maandelijkse termijnen. Deze termijnen starten dan na verloop van twee maanden na de beëindiging van de samenwerking.

Betalingsregeling
Als dit niet haalbaar is, probeer dan met uw ex-compagnon een betalingsregeling overeen te komen. In geval van ruzie zal er een vorm van zekerheid, zoals een pandrecht op zaken of effecten of een hypotheekrecht, gezocht moeten worden. Het is voor de uittredende vennoot ook belangrijk om hier goed uit te komen. Als u immers de onderneming niet voortzet, moeten vermogensbestanddelen geliquideerd worden en dat levert in de regel een stuk minder op.

Als u de onderneming wilt voortzetten, moet u uw ex-compagnon uitkopen. In de meeste firmacontracten is hiervoor een betalingstermijn van twaalf maanden opgenomen. Mocht dit niet haalbaar zijn, probeer dan met uw ex-compagnon een betalingsregeling af te spreken. Dat is ook in zijn belang. 

Bron: Rendement

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!