• Start
  • Blog
  • Zzp'ers tot 1 januari 2018 buiten schot

Zzp'ers tot 1 januari 2018 buiten schot

relax DBA

Zoals aangekondigd heeft de Belastingdienst de controles bij zzp'ers (in dienstbetrekking of niet?) op een laag pitje gezet. Wat nu te weten als adviseur?

Afschaffing VAR en onrust 

Nadat de VAR was afgeschaft, ontstond er veel onzekerheid bij de opdrachtgevers van zzp'ers. Stel dat bij een controle de Belastingdienst zich op het standpunt stelt dat er sprake is of was van een dienstbetrekking, dan kunnen er forse aanslagen volgen. De maatschappelijke en politieke tegenwind werd zo sterk dat nu zwart op-wit aan zzp'ers is toegezegd dat er tot 1 januari 2018 niet door de Belastingdienst ingegrepen gaat worden. De Belastingdienst heeft een brief verzonden naar alle zzp'ers die voorheen over een VAR beschikten. Maar ook anderen (opdrachtgevers en opdrachtnemers) kunnen zich beroepen op het beleid en de standpunten die in de brief zijn vastgelegd. Download de brief 'Uitstel, handhaving Wet DBA' van. U kunt zich beroepen op de standpunten en toezeggingen die in deze brief zijn opgenomen.

Wat is er toegezegd?

Er worden geen naheffingen, boetes of correctieverplichtingen loonheffingen opgelegd tot m ieder geval l januari 2018. Deze toezegging geldt niet voor 'kwaadwillende', daar waar opdrachtgever en opdrachtnemer werken in de context van opzet, fraude of zwendel. Begin februari 2017 had de Belastingdienst nog (slechts) zeven 'kwaadwillende' in het vizier. Dit lage aantal bevestigt dat de handhaving zich inderdaad beperkt tot uitzonderlijke (frauduleuze) situaties. 

Voorleggen aan de Belastingdienst?

Natuurlijk mag u wel werken volgens de gepubliceerde modelovereenkomsten. De wetgever studeert nu op aanpassing van de arbeidswetgeving. In de brief van de Belastingdienst staat dat zolang dat onderzoek loopt, het niet nodig is om overeenkomsten van opdrachtgevers en opdrachtnemers aan de Belastingdienst voor te leggen. Als u het wilt, is de Belastingdienst wel bereid om een overeenkomst te beoordelen. Maar dat gebeurt dan aan de hand van de huidige wetgeving. Omdat die wetgeving misschien aangepast wordt, is de Belastingdienst erg terughoudend bij de beoordelingen. Het voorleggen van nieuwe overeenkomsten is daarom niet zinvol.

Toegezegd is dat alleen harde fraudegevallen worden aangepakt. Een overeenkomst voorleggen aan de Belastingdienst vinden wij momenteel minder zinvol.

Tips&Advies

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!