• Start
  • Blog
  • Is overstappen naar een BV in 2017 nog wel lonend?

Is overstappen naar een BV in 2017 nog wel lonend?

beslissing BV Eenmanszaak

Er zijn vanaf 2017 op fiscaal gebied weer diverse wijzigingen doorgevoerd, waarvan er een aantal van belang is als u overweegt over te stappen naar een BV. Wanneer is de overstap naar een BV nog wel lonend?

Onbelast winst oppotten

De BV wordt vaak aangegaan vanwege fiscale motieven. Belangrijk is dat de winst in de inkomstenbelasting jaarlijks volledig in de belastingheffing wordt betrokken, terwijl dat in de BV in twee etappes gaat. Jaarlijks bij de BV zelf via de vennootschapsbelasting (VpB) en op het moment van uitkeren van de winst aan de DGA, bij hem via de inkomstenbelasting (IB). Een groot voordeel hiervan is dat winst die niet direct consumptief nodig is, onbelast opgepot kan worden in de BV.


Geen MKB-winstvrijstelling!

Een nadeel is dat u in de BV geen MKB-winstvrijstelling geniet en als IB-ondernemer wel. De vrijstelling bedraagt 14%. zodat van alle winst slechts 84% belast wordt. Zelfs bij het maximumtarief van 52% betaalt u dus effectief' maar' 43,68% aan belasting.


Tarief BV

Heeft u een BV, dan bedraagt het VpB-tarief tot een winst van € 200.000,- 20%. Over het meerdere betaalt u 25%. Keert u de winst aan uzelf uit als DGA, dan betaalt u nogmaals 25% over de uitgekeerde winst. Per saldo komt dit neer op een totaal tarief van 40% over de eerste € 200.000,- aan winst en 43,75% over het meerdere. Vrijwel gelijk dus aan het top tarief voor de IB-ondernemer.
Tip. Een belangrijke ontwikkeling in het voordeel van BVs is dat vanaf 2018 de tarief schijf van 20% wordt verlengd naar € 250.000,- tot uiteindelijk € 350.000,- in 2021.


Gebruikelijk loon 

In de BV kunt u helaas niet alle winst onbelast oppotten. Jaarlijks dient u minstens een zogenaamd 'gebruikelijk loon’ op te nemen. In 2017 bedraagt dat ten minste € 45.000.- (€ 1.000,- meer ten opzichte van 2016). Over dit gebruikelijk loon geniet u dus geen tarief voordeel, want dit wordt net als de winst van de IB ondernemer progressief belast in box 1.


Voordeel voor start-ups

Bent u DGA van een innovatieve BV, dan hoeft u vanaf 2017 slechts het minimumloon als gebruikelijk loon uit de BV te halen. Het voordeel hiervan is dat u als DGA van een start-up meer winst onbelast in de BV kunt oppotten. Daarvoor is vereist dat u recht heeft op de WBSO voor starters.


Pensioen in eigen beheer vervalt

Een toekomstig nadeel voor BVs is dat de pensioenopbouw in eigen beheer komt te vervallen. Het was de bedoeling dit al per 2017 wettelijk te regelen, maar het is op het nippertje uitgesteld. Naar verwachting wordt de maatregel toch met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 ingevoerd. Daarentegen kunt u als IB-ondernemer nog steeds een oudedagsreserve opbouwen (FOR), waardoor er jaarlijks 9,8% van de winst onbelast kan worden opgepot met een maximum van € 8.946,- in 2017.

 
Wel of niet overstappen en wanneer?

Uit het bovenstaande blijkt dat de vraag of overstappen op een BV voordelig is, van vele factoren afhangt. De BV is in 2017 in het algemeen wel minder aantrekkelijk dan in 2016. Duidelijk is dat pas bij een flinke overwinst, oftewel: een winst die u niet consumptief direct nodig heeft, de overstap interessant wordt vanwege het lagere tarief. Dit is met name zo als uw BV vanaf 2018 over een groter deel van de winst slechts 20% belasting betaalt.

De BV is ten opzichte van 2016 fiscaal gezien iets minder aantrekkelijk geworden. De overstap naar een BV blijft echter wel lonen als u een flink deel van uw winst niet direct consumptief nodig heeft. Alleen in de BV heeft u dan immers renteloos uitstel van belastingbetaling. Vanaf 2018 zal dit weer interessanter worden.

Tips&Advies

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!