• Start
  • Blog
  • Als zzp’er veilig instructies krijgen van uw klant

Als zzp’er veilig instructies krijgen van uw klant

Gevolgen Wet DBA

Als u als zzp'er of freelancer werkt, is het wellicht de vraag of er toch sprake is van werkgeversgezag. Zelfs als u zaken doet met een B.V. Lastige materie, vooral omdat de Belastingdienst zich behoorlijk streng opstelt.

Wat speelt er?

Een van de grootste problemen bij de vraag of de zzp'er een werknemer is, is de vraag naar werkgeversgezag. Een grijs gebied. Ook een opdrachtgever mag immers instructies geven.

Zakendoen met een B.V.


Doet u zaken met een B.V., dan is dat wel een aanwijzing dat die B.V. opdrachtgever is. Maar let op als die DGA enig aandeelhouder en enig werknemer van zijn B.V. is. Als de opdrachtgever zich dan als werkgever gedraagt tegenover u persoonlijk, kan de Belastingdienst stellen dat u haar werknemer bent. Voorkom dus werkgeversgezag!


Afwegen


Het is niet zo dat met één aanwijzing dat er sprake is van gezag. Het betekent dus niet direct dat de verhoudingen m.b.t. gezag fout zit. Het wordt dan belangrijker dat de andere feiten erop wijzen dat er géén sprake is van gezag. Eigenlijk zet u de indicaties werknemerschap op de ene kant van de weegschaal en de aanwijzingen dat u als zzp'er echt in opdracht werkt op de andere kant. Kijk dan naar welke kant de weegschaal uitslaat.


Update van Wiebes?


In de recente rapportage van Wiebes heeft hij aangegeven het moeilijke begrip 'gezag' nog eens nader te laten bekijken. Hierbij wordt onder meer gedacht aan het uitgangspunt dat een werknemer die meer verdient dan modaal (in 2017 ongeveer bruto € 2.800,- per maand), minder snel geacht wordt onder gezag te staan. Het is dus niet uit te sluiten dat het begrip 'gezag' in de toekomst nog wijzigt. Toegezegd is dat wij hierover ongeveer in juni 2017 meer duidelijkheid krijgen. Tot die tijd moeten we het met de nu geldende regels doen.


Wel of geen werkgeversgezag?


Indicaties?

Welke instructies u krijgt en welke indicatie dit voor de fiscus tot gevolg kan hebben, hebben we voor u in een tabel gezet.

Omstandigheden Indicatie
De opdrachtgever bepaalt de manier van werken (hoe en wanneer iemand werkt,
hoelang de opdrachtnemer ergens over mag doen).
Indicatie werkgeversgezag
De opdrachtgever heeft bijvoorbeeld een handboek waar de werkwijze in staat. Indicatie werkgeversgezag
De opdrachtgever heeft alleen zeggenschap ten aanzien van het eindresultaat. Indicatie geen werkgeversgezag
De zzp'er is in grote mate financieel afhankelijk van de opdrachtgever (een
groot deel van de omzet komt daarvandaan).
Indicatie werkgeversgezag
De zzp'er gebruikt eigen materialen en gereedschappen. Indicatie geen werkgeversgezag
De zzp'er is aansprakelijk bij schade. Indicatie geen werkgeversgezag (het helpt ook als de zzp'er een verzekering heeft voor schade)
De zzp'er wordt doorbetaald bij ziekte of vakantie. Indicatie werkgeversgezag
De zzp'er verricht werkzaamheden die behoren tot de kernactiviteiten van de opdrachtgever. Indicatie werkgeversgezag
De zzp'er moet zich naar buiten toe presenteren als iemand van het bedrijf van
de opdrachtgever.
Indicatie werkgeversgezag
De zzp'er heeft een relatie of concurrentiebeding. Indicatie werkgeversgezag

Maakt u afspraken als zzp'er die lijken op afspraken van een werknemer, dan is het risico groot dat er sprake is van werkgeversgezag. Dat moet u juist zien te voorkomen. De tabel kan u daarbij helpen.

Tips&Advies

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!