• Start
  • Actueel
  • Pensioenbrief te laat aangepast? Pas op loonheffing!

28-11-2013 | Pensioenbrief te laat aangepast? Pas op loonheffing!

Als dga moet u uw pensioenbrief aanpassen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Als u dit niet of laat doet, wordt uw pensioenaanspraak niet alleen als onzuiver beschouwd, u kunt ook een naheffingsaanslag verwachten. Dit geldt dan wel voor het bovenmatige deel van de pensioenaanspraak, zo bleek onlangs uit een uitspraak van Rechtbank Gelderland.

In de volgende rechtszaak had een bv, die het pensioen van haar dga verzorgde, de pensioenafspraken vastgelegd in een pensioenbrief, maar die was niet helemaal conform de wet. De brief stamde namelijk uit 1998 en had voor 1 juni 2004 aangepast moeten worden aan het Witteveenkader. De pensioenopbouw volgens de pensioenbrief was namelijk hoger dan was toegestaan. Omdat de bv de pensioenbrief te laat had aangepast, was de Belastingdienst onverbiddelijk. Volgens artikel 19b, eerste lid, onderdeel a van Wet LB 1964 blijkt dat een pensioenaanspraak die niet langer als zodanig is aan te merken, gezien wordt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De Belastingdienst legde daarom een forse naheffingsaanslag op.

Poging tot aanpassing

De bv en de dga gingen in beroep. Hoewel ze inderdaad te laat waren met het aanpassen van de pensioenbrief, hadden ze al wel enkele stappen genomen met dit doel. Zo konden ze aantonen dat ze een pensioenadviseur hadden benaderd voor de aanpassing van de pensioenregeling. De brief was op basis van het advies van de adviseur wel aangepast, alleen een maand te laat. De rechtbank achtte het daarom aannemelijk dat er geen sprake was van een bewust onjuist handelen.

Aanslag terecht, wel verminderd

De rechtbank vond het daarom niet redelijk dat de naheffingsaanslag voor de hele pensioenaanspraak was opgelegd. Hoewel het genoemde wetsartikel wel van toepassing was, oordeelde de rechter dat de sanctie alleen opgelegd moest worden over het bovenmatige deel van de pensioenaanspraak. Aangezien dit slechts op één maand betrekking had, viel de naheffing flink lager uit. De rechter vond dat de verzuimboete terecht was opgelegd, maar verlaagde dat bedrag eveneens, gezien de lagere naheffing.

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!