22-11-2013 | Minimumloon eerste helft 2014 gepubliceerd

Per 1 januari 2014 moet u werknemers vanaf 23 jaar ten minste € 1.485,65 bruto per maand betalen bij een fulltime werkweek. Dit is een stijging van 0,53% ten opzichte van het huidige minimumloon.

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) schrijft een wettelijk minimumloon voor. Dit minimumloon is gekoppeld aan de gemiddelde ontwikkeling van de contractlonen en wordt jaarlijks per 1 januari en 1 juli aangepast. Onlangs heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wettelijk minimumloon per 1 januari 2014 gepubliceerd. Dit minimumloon geldt tot en met 30 juni 2014 en bedraagt € 1.485,65 per maand.

Fikse boete bij onderbetaling

Als uw onderneming werknemers minder betaalt dan het minimumloon, kunt u een boete van Inspectie SZW krijgen wegens onderbetaling. Die kan oplopen tot € 10.000 per onderbetaalde werknemer bij betaling onder het minimumloon en nog eens € 2.000 voor elke werknemer die onvoldoende vakantiebijslag krijgt.

Wettelijk minimumloon per uur bestaat niet

Hieronder vindt u het wettelijke minimumloon per maand, week en dag met de bijbehorende minimumjeugdlonen. Een wettelijk minimumloon per uur kent de wet niet. Het minimumuurloon hangt namelijk af van het aantal uren dat in de branche of onderneming als volledige werkweek geldt. Het uurloon dat u minstens moet uitbetalen, bepaalt u door het weekloon uit de onderstaande tabel te delen door het aantal uren per week dat in uw onderneming als volledig dienstverband geldt.

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!