28-11-2013 | Strengere eisen buitenlandse werknemer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de aanscherping van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV). Dit betekent dat de eisen voor het in dienst nemen van buitenlandse werknemers een stuk strenger zijn geworden, vooral voor werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

De belangrijkste wijziging is dat de tewerkstellingsvergunning vanaf 1 januari 2014 nog maar één jaar geldig is. Dat is nu nog drie jaar. Dit betekent een flink grotere inspanningsverplichting als u werknemers van buiten de EER aan het werk wil zetten. U moet dan namelijk elk jaar aantonen dat u in Nederland of andere landen in Europa geen geschikte kandidaten heeft kunnen vinden. Een andere wijziging is dat een werknemer van buiten de EER pas na vijf jaar in Nederland vrijgesteld wordt van de tewerkstellingsvergunning. Dit was eerder al na drie jaar.

Nederlandse werkloosheid

Voor bepaalde functies in uw bv kan het lastig zijn om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Bijvoorbeeld omdat er specialistische kennis voor nodig is of omdat er in ons land onvoldoende geschikte arbeidskrachten zijn. Als ook opleiden te veel geld of tijd kost, is het soms handiger om in het buitenland op zoek te gaan personeel. Voor werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) had u als werkgever al een tewerkstellingsvergunning van UWV nodig. Minister Asscher van Sociale Zaken heeft de regelgeving nu aangescherpt. Dit omdat door de toegenomen werkloosheid in Nederland het aanbod van mogelijke werknemers groter is geworden. De minister vindt het daarom onwenselijk dat er buitenlandse werknemers aangenomen worden terwijl er in Nederland nog veel werkzoekenden zijn.

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!