• Start
  • Blog
  • Wat kan er fiscaal met een (lease)fiets?

Wat kan er fiscaal met een (lease)fiets?

Wat kan er fiscaal met een(lease)fiets?

Onlangs werden er Kamervragen gesteld omdat de regels omtrent een leasefiets moeilijker zouden zijn dan bij een leaseauto. Vanaf 2020 komt er een nieuwe regeling, maar wat als u of een personeelslid nu een fiets van de zaak krijgt?

Leasefiets van de zaak voor uzelf 

Een goede fietshandelaar kan u ongetwijfeld adviseren over een leasefiets. U heeft hierbij doorgaans de keuze uit onderstaande opties.

Operational lease
Bij operational lease blijft de leasemaatschappij eigenaar van de fiets. U sluit als het ware een huurovereenkomst af voor de lange termijn. U betaalt maandelijks een bedrag kosten aan de leasemaatschappij. Deze kosten mag u van de winst aftrekken. De btw op deze kosten mag u in vooraftrek nemen.

Financial lease
Bij financial lease koopt u in feite de fiets. U betaalt de maandelijkse aflossing en rente aan de leasemaatschappij. Dit heeft de hiernavolgende fiscale gevolgen.

  • U heeft recht op investeringsaftrek, op voorwaarde dat u op jaarbasis voor meer dan € 2.300,- investeert in bedrijfsmiddelen. De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bedroeg in 2018 maximaal 28%;
  • U mag maandelijks afschrijven over de fiets en de afschrijvingskosten van de winst aftrekken; 
  • U mag de rentekosten van de winst aftrekken;
  • U mag de btw in vooraftrek nemen. 

Privégebruik van de leasefiets

Voor het privégebruik van de fiets moet een winstcorrectie worden gemaakt. Deze correctie wordt berekend door de kilometerprijs van de fiets te vermenigvuldigen met het aantal privékilometers. Hierbij mag u de woon-werkkilometers als zakelijk aanmerken. Let op. Voor de btw-correctie inzake het privégebruik, tellen de woon-werkkilometers als privé. Gebruikt u een fiets die u privé heeft geleased? Dan kunt u € 0,19 per zakelijk gereden kilometer (ook woon-werkverkeer) aan uw onderneming in rekening brengen. 

Fiets van de zaak voor uw personeel 

Terbeschikkingstelling leasefiets
Omdat er voor de fiets van de zaak geen forfaitaire regeling geldt, moet u de bijtelling berekenen op basis van de werkelijke kilometerprijs maal het aantal privékilometers. Tip. De bijtelling voor de fiets van de zaak kunt u, indien er nog voldoende fiscaal vrije ruimte is (1,2% van de totale fiscale loonsom), onbelast onderbrengen in de vrije ruimte.

Kilometerprijs bepalen
Het vaststellen van de kilometerprijs vereist wat rekenwerk. U dient immers rekening te houden met alle kosten van de leasefiets, zoals de leasekosten, onderhoudskosten, verzekeringskosten, afschrijvingskosten en stroomverbruik (bij een elektrische fiets). Een nadeel is echter dat controle op het aantal privékilometers onmogelijk is en het bijhouden van een kilometeradministratie een behoorlijke administratieve rompslomp met zich meebrengt.

Wat kunt u doen
Om het aantal privékilometers te bepalen, kunt u voor de zakelijke kilometer mogelijk volstaan met het woon-werkverkeer verhoogd met een aantal vaste zakelijke kilometers. Overleg dit desnoods met de Belastingdienst en/of uw adviseur als u daar zelf niet helemaal uitkomt. 

Wordt een ter beschikking gestelde lease- of elektrische fiets ook privé gebruikt, dan heeft u als basis voor de privécorrectie een kilometerprijs nodig. Voor de btw-correctie gelden woon-werkkilometers als privé. Zo is de huidige regeling tot 2020.

Bron: Rendement

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!