Arbeidsongeschiktheid? Hm...

Zzp'er en arbeidsongeschiktheid

Twee derde van de zzp’ers loopt het risico op financiële tegenslagen doordat zij hun arbeidsongeschiktheid niet hebben afgedekt. De hoge kosten die het verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid met zich meebrengt, is voor 58% van de zzp’ers een reden om zich niet of beperkt te verzekeren. Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken. Om zzp’ers meer inzicht te bieden in deze risico’s, is vanaf vandaag de Checklist zzp’er

Slechts 33% van de zzp’ers blijkt een arbeidsongeschiktheid of een WIA-verzekering te hebben afgesloten. Daarnaast is er een grote groep zzp’ers die zegt voldoende terug te kunnen vallen op de partner en een kwart denkt genoeg financiële reserves te hebben in geval van arbeidsongeschiktheid. Naast arbeidsongeschiktheid zijn er nog drie mogelijke risico’s die zzp’ers kunnen lopen onderzocht door bureau Veldkamp in opdracht van Wijzer in geldzaken.

Onvoldoende geld voor oudedagsvoorziening
Bijna de helft van de zzp’ers legt geen of naar eigen zeggen onvoldoende geld opzij voor de oudedagsvoorziening. Ook in dit geval is de belangrijkste reden dat het te duur is. Overige redenen zijn dat men bij pensionering kan terugvallen op de partner en dat men heeft er geen geld voor over heeft.

Aansprakelijkheid
Het privévermogen van de zzp’er is niet altijd voldoende beschermd en vormt daarom een risico. Een ruime meerderheid van de zzp’ers die getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft, heeft niets opgenomen in de (huwelijkse) voorwaarden om de risico’s van het privévermogen van zichzelf of de partner te beperken. Zzp’ers zijn in grote meerderheid wel op de hoogte van het bestaan van de beroepsaansprakelijkheids- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen, maar desondanks heeft meer dan de helft deze niet afgesloten.

Beperkt financieel inzicht
Een beperkt inzicht in financiële zaken rondom het ondernemerschap is ook een risico waar zzp’ers mee te maken kunnen krijgen. Dit kan ontstaan doordat de privé-administratie niet gescheiden is van de zakelijke administratie, er geen zakelijke bankrekening is of dat men minstens drie van de vier belangrijke administratieve handelingen (boekhouding, jaarrekening, btw-aangifte, inkomensbelasting) zelf doet. Een sterkere stapeling van risico’s is overigens te zien bij de zzp’ers die minder overzicht hebben over de eigen financiën.

Uit het onderzoek blijkt dat negen van de tien zzp’ers op minstens één van de vier geïdentificeerde terreinen een risico lopen.

Checklist zzp’er en geldzaken
Acht van de tien zzp’ers heeft wel eens gekeken naar informatie en/of ondersteuning gevraagd over belangrijke financiële zaken om de risico’s te beperken. Uit het onderzoek blijkt dat zij minder vaak de hiervoor genoemde risico’s lopen. 25% van de ondervraagde zzp’ers heeft aangegeven behoefte te hebben aan informatie en daarom heeft Wijzer in geldzaken de Checklist zzp’er en geldzakensamengesteld. Een overzicht met tips, betrouwbare informatie en links over onder andere arbeidsongeschiktheid, pensioen, fiscale zaken, zakelijke verzekeringen en administratie. Deze checklist biedt zzp’ers een helpende hand bij het vele uitzoekwerk rondom de financiële zaken die zij moeten regelen.

Persbericht: Wijzeringeldzaken.nl

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!