• Start
  • Blog
  • Een jaarrekening opstellen: waarop moet je letten?

Een jaarrekening opstellen: waarop moet je letten?

Een jaarrekening opstellen: waarop moet je letten?

Het opstellen van een jaarrekening is voor ondernemers met bepaalde rechtsvormen (of hun accountants) verplichte kost. Met dit document, dat je in dat geval jaarlijks moet deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK), maak je de financiële balans op van een specifiek boekjaar. In deze checklist lees je wat hierbij allemaal komt kijken: de jaarrekening opstellen: waarop moet je letten?

Een jaarrekening, wat is dat?

Simpel gezegd moet je de jaarrekening zien als een financieel eindverslag van je bedrijf, waarin je beschrijft wat je zakelijk gezien hebt gedaan in het betreffende boekjaar. Zo maak jij (of je accountant) in feite de financiële balans op. Belangrijk om te weten is dat een jaarrekening goed moet aansluiten op jouw zakelijke administratie, waarin je bewijzen van inkomsten en uitgaven (denk aan facturen, bankafschriften en losse bonnetjes) bewaart.
Voor een beginnend ondernemer kan het opstellen van een jaarrekening best een ingewikkeld proces zijn en het komt dan ook geregeld dat starters deze taak uitbesteden aan een professional, maar het is bij een kleine onderneming zeker niet ondenkbaar dat je dit zelf doet.
Houd er wel rekening mee dat het bij grotere bedrijven verplicht is om de jaarrekening te laten goedkeuren door belastingadviseur of accountant. Dan zou je overweging kunnen maken dat het qua tijdsinvestering misschien voordeliger is om dit hele proces uit te besteden. Of deze verplichte controle ook van toepassing is op voor jouw onderneming, kun je trouwens hier checken bij Ondernemersplein.

Wie moet een jaarrekening opstellen?

Het jaarlijks opstellen van een jaarrekening is verplichte kost voor ondernemers die een rechtsvorm hebben met rechtspersoonlijkheid. Het gaat voornamelijk om de volgende vijf rechtsvormen:
• Besloten vennootschap
• Naamloze vennootschap
• Stichting
• Vereniging
• Coöperatie/onderlinge waarborgmaatschappij

Moet een ZZP’er een jaarrekening opstellen?

Nee, dit is niet noodzakelijk. Als zelfstandige professional moet je tegen het einde van het jaar wel zorg dragen voor een balans en winst- en verliesrekening. Echter, als jij je administratie door iemand anders laat bijhouden, zal deze persoon dit meestal voor jou doen. Maar voor de Belastingdienst is het (laten) opstellen van een jaarrekening dus niet altijd relevant. Je zou dus eens met je accountant kunnen overleggen of een uitgebreide jaarrekening in jouw situatie wel van belang is.
Overigens komt een complete jaarrekening wel van pas als je een lening wilt afsluiten of een hypotheek wilt aanvragen voor je nieuwe huis. In dat geval kan een bank jou verzoeken tot het overleggen van een volledige jaarrekening. 

Wat mag niet ontbreken in de jaarrekening?

Een jaarrekening kun je opdelen in drie delen, te weten:
• De balans: is een momentopname van de financiële status van het bedrijf. In deze checklist lees je hoe je zo'n balans opstelt.
• Een uitgebreide winst- en verliesrekening: geeft een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van jouw onderneming gedurende het afgelopen jaar.
• Een toelichting op bovengenoemde onderdelen: hoe uitgebreid deze beargumentatie moet zijn, hangt onder meer af van de bedrijfsomvang. Een klein bedrijf kan vaak volstaan met het aantal werkzame personen binnen het bedrijf te vermelden en in te gaan de manier waarop de balans is opgesteld. Grotere rechtspersonen hebben er meer werken en moeten bijvoorbeeld ook een jaarverslag en accountantsverklaring deponeren.

Wanneer moet je de jaarrekening uiterlijk deponeren?

De deadline voor jaarrekeningen kunnen onderling verschillen, maar de KvK houdt in de regel aan dat jij (of de accountant) de jaarrekening uiterlijk acht dagen na vaststelling bij de instantie moet hebben gedeponeerd. Ook de uiterste termijnen voor vaststelling zijn per rechtspersoon verschillend.
Het bestuur moet uiterlijk vijf maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening hebben opgesteld en deze hebben voorgelegd aan de aandeelhouders, tenzij er om uitstel is gevraagd en de aandeelhouders hiermee akkoord zijn gegaan.
Indien de jaarrekening binnen de normale termijn van vijf maanden is voorgelegd aan de aandeelhouders, hebben zij op hun beurt twee maanden de tijd om de jaarrekening vast te stellen.
Als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, is de datum van vaststelling 31 juli. Bij maximaal uitstel is dit 31 januari van het volgende jaar. Het niet tijdig deponeren van de jaarrekening kan in bepaalde gevallen leiden tot een boete van enkele duizenden euro's. Houd deze deadline dus goed in de gaten.

Hoe deponeer ik een jaarrekening?

Goed om te weten: vanaf boekjaar 2016 verloopt de deponering verplicht digitaal. Overleg daarom dit jaar al met je accountant wat in jouw situatie de beste methode hiervoor is. Momenteel mag je de jaarrekening ook nog per post en zelfs per fax aanleveren bij het KvK-kantoor waarbij jouw onderneming staat ingeschreven. Of je maakt gebruik van het SBR-systeem. Afhankelijk van de grootte van je bedrijf zijn er verschillende manieren om de jaarrekening te deponeren. Op de KvK-website vind je een concreet overzicht van de mogelijkheden.

bron: Rabobank

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!