• Start
  • Actueel
  • Incassokosten eisen na versturen 14-dagenbrief

07-07-2014 | Incassokosten eisen na versturen 14-dagenbrief

Als een particuliere klant herhaaldelijk verzuimt zijn rekening te betalen, mag u na het versturen van de zogenoemde 14-dagenbrief al incassokosten in rekening brengen. U hoeft dan nog geen andere incassomaatregelen genomen te hebben. Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad.

Met de invoering van de Wet Incassokosten (WIK) in 2012, is geregeld welke incassokosten u in rekening mag brengen bij uw klanten en hoe hoog deze bedragen mogen zijn. In de praktijk bleek er echter nog veel onduidelijkheid te zijn over de WIK. De wet schrijft namelijk ook voor welke stappen uw bv moet nemen voordat u de incassokosten daadwerkelijk in rekening mag brengen. U mag de incassokosten doorberekenen aan uw klant als hij veertien dagen na een schriftelijke aanmaning nog niet heeft betaald. Op dat moment stuurt u uw klant de zogenoemde 14-dagenbrief. Hierin geeft u aan dat hij nog veertien dagen heeft om uw factuur te betalen en dat u incassokosten in rekening zal brengen als hij dit niet doet. U vermeldt in uw 14-dagenbrief ook hoe hoog de incassokosten dan zullen zijn. Dit bedrag is gebaseerd op het openstaande bedrag op de onbetaalde factuur.

Incassokosten in rekening brengen zonder incassohandelingen

De wet was onduidelijk over de vraag of een wanbetaler de incassokosten al verschuldigd was bij het krijgen van een 14-dagenbrief, zonder dat de leverancier daadwerkelijk vervolgstappen had gezet. Deze vraag kwam ter sprake in een rechtszaak bij Rechtbank Gelderland. Daar had de schuldeiser de in de 14-dagenbrief genoemde incassokosten namelijk al in rekening gebracht, terwijl hij nog niet tot nieuwe incassomaatregelen was overgegaan. De rechter legde de vraag voor aan de Hoge Raad. De Hoge Raad oordeelde dat een wanbetaler bij het ontvangen van een 14-dagenbrief al incassokosten verschuldigd is, ongeacht of de schuldeiser daadwerkelijk incassokosten maakt. De Hoge Raad stelde dat het versturen van de 14-dagenbrief zelf al een incassohandeling is. Bovendien is de berekening van de in rekening gebrachte incassokosten niet gebaseerd op de werkelijke kosten van een incassohandeling. Die vergoeding is immers gerelateerd aan de openstaande factuur. Tot slot geeft de WIK de schuldeiser alle vrijheid om het incassotraject in te richten.

bron: rendement.nl

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!