10-12-2013 | Minder tijd om jaarrekening te deponeren

Met de introductie van de flex-bv zijn ook de regels voor het deponeren van uw jaarrekening veranderd. U heeft geen 13 maanden meer, maar maximaal 11 maanden en acht dagen. Als alle aandeelhouders van uw bv ook bestuurders zijn, is de jaarrekening bij het ondertekenen direct goedgekeurd. Is uw boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan moet uw jaarrekening dus uiterlijk op 8 december gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel.

Onder het oude bv-recht was het niet vreemd om pas 13 maanden na het aflopen van het boekjaar de jaarrekening van uw bv te deponeren. Immers, binnen vijf maanden na het afsluiten van het boekjaar moest het bestuur de jaarrekening opmaken en tekenen, maar de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) mocht deze termijn nog eens met zes maanden verlengen bij bijzondere omstandigheden. Na deze verlengde termijn moesten binnen twee maanden de vaststelling en publicatie officieel plaatsvinden. Onder het nieuwe bv-recht vervalt deze termijn van twee maanden. Als gevolg hiervan heeft u na vaststelling door ondertekening nog acht dagen de tijd om uw jaarrekening te deponeren.

Administratieve lasten

In het nieuwe bv-recht is deze methode van het vaststellen van de jaarrekening opgenomen om uw administratieve lasten te verlichten. Immers, waarom zou u nog een algemene vergadering van aandeelhouders moeten beleggen om de jaarrekening goed te keuren als u deze als bestuurder al hebt ondertekend? Met het nieuwe bv-recht kunt u die formaliteit dus achterwege laten. Dit leidt dus tot de verkorting van de termijn die u hebt om uw jaarrekening te deponeren, hoewel dat niet expliciet de bedoeling is geweest van de wetswijziging.

Afwijken in statuten

U bent niet verplicht om de kortere termijn te hanteren. Het staat u namelijk vrij om in de statuten op te nemen dat de ondertekening niet een automatische vaststelling van de jaarrekening inhoudt. Hiermee kunt u dus afwijken van de hoofdregel in de wet.

bron: rendement.nl

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!