06-12-2013 | Opdrachtgever aansprakelijk voor cao-loon

Niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever wordt aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer. Zo kunnen opdrachtgevers en aannemers worden aangepakt die weten, of moeten weten, dat de werknemer niet voldoende betaald krijgt.

Nu geldt deze zogenoemde ketenaansprakelijkheid al in de uitzendbranche voor het betalen van het minimumloon. Ook heeft de Inspectie SZW sinds deze maand 15 extra inspecteurs aangesteld voor het aanpakken van werkgevers die via schijnconstructies minder loon, belasting of lagere premies betalen.

Werkgevers zijn verplicht om werknemers het cao-loon uit te betalen. Vanaf volgend jaar zijn zij ook aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan de werknemers van de opdrachtnemer. Stel dat uw werkgever een vertaalbureau inhuurt om een opdracht uit te voeren. Uw werkgever (als opdrachtgever) is dan straks aansprakelijk voor de betaling van het cao-loon aan de vertalers, als het vertaalbureau (als opdrachtnemer) deze verplichting niet nakomt. Deze ‘ketenaansprakelijkheid’ geldt nu alleen voor uitzendbureaus voor de betaling van het minimumloon. Vanaf volgend jaar wordt de ketenaansprakelijkheid dus uitgebreid naar opdrachtgevers voor het betalen van het cao-loon. Dit is een van de maatregelen die minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil nemen om schijnconstructies tegen te gaan. Dat maakte hij bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Werknemers kunnen betaling cao-loon straks makkelijker afdwingen

Daarnaast is het straks niet meer mogelijk om buitenlandse werknemers een deel van het minimumloon te betalen als onkostenvergoeding. Werkgevers gebruiken deze constructie om minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en premie werknemersverzekeringen te betalen. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie en verdringing van Nederlandse werknemers op de arbeidsmarkt. Werknemers kunnen straks makkelijker naar de rechter stappen als zij niet het cao-loon ontvangen. Zoals u kon lezen in het bericht ‘Flexwerker krijgt sneller vast contract’ kwam de aanpak van schijnconstructies al aan bod in de Prinsjesdagstukken.

Internationale samenwerking

Bij de aanpak van schijnconstructies is internationale samenwerking cruciaal. De minister heeft de afgelopen periode daarom afspraken gemaakt met Polen, Roemenië en Bulgarije over het uitwisselen van informatie over werkgevers die bijvoorbeeld via schijnconstructies werknemers betalen onder het minimumloon.

Minister Asscher hoopt verder tijdens de Europese Raad van 9 december een akkoord te bereiken over een Europese Handhavingsrichtlijn. Deze richtlijn maakt het mogelijk om boetes, bijvoorbeeld voor onderbetaling, in een ander EU-land te innen. Ook kunnen Europese landen elkaar verzoeken om een bedrijf te inspecteren, worden buitenlandse detacherende bedrijven verplicht arbeidsvoorwaarden bekend te maken en kunnen de sociale partners informatie opvragen bij andere lidstaten.

bron: inspectie SZW

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"