Skip to main content

15-10-2013 | Eén vergunning voor buitenlandse werknemer

Komen er buitenlandse werknemers in uw organisatie werken, dan hoeft u of uw werkgever straks nog maar één vergunning voor hen aan te vragen. Minister van Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vorige week het wetsvoorstel Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) naar de Tweede Kamer gestuurd. Door de gecombineerde vergunning hoeven werkgevers geen aparte tewerkstellings- en verblijfsvergunning aan te vragen.

Het wetsvoorstel Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (de GVVA) combineert de verblijfsvergunning en de tewerkstellingsvergunning. Hierdoor hoeven werkgevers die arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie aannemen straks maar één procedure te starten. Nu moeten zij een tewerkstellingsvergunning aanvragen bij UWV en moet de Immigratie- en Naturalisatiedienst een verblijfsvergunning verstrekken. Waarschijnlijk treedt de GVVA begin 2014 in werking. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zal de nieuwe vergunning gaan uitgeven.

GVVA niet voor iedereen beschikbaar

Voor sommige arbeidsmigranten geldt de GVVA niet. Er moeten dan nog steeds twee afzonderlijke procedures worden gestart voor een verblijfsvergunning (IND) en een tewerkstellingsvergunning (UWV). Migranten die nog steeds een aparte tewerkstellingsvergunning nodig hebben zijn: asielzoekers, studenten, seizoensarbeiders en Kroaten. Kennismigranten hebben nog steeds alleen een verblijfsvergunning nodig en geen tewerkstellingsvergunning.

Geen vergunning nodig voor verblijf van korter dan drie maanden

De GVVA is een verblijfsvergunning met een aanvullend document. In dat document staat bij welke werkgever de arbeidsmigrant mag werken. Ook zijn hierin de voorwaarden opgenomen waaronder de arbeidsmigrant arbeid verricht, zoals het loon. Zowel de werkgever als de migrant kan de GVVA aanvragen. Een voorwaarde voor de GVVA is dat de migrant langer dan drie maanden in Nederland gaat werken. Werknemers die korter dan drie maanden in Nederland werken hebben geen verblijfsvergunning nodig, maar wel een visum.

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"