Skip to main content

09-10-2013 | Lagere bijtelling voor nulemissie-auto

Het kabinet stelt voor om de bijtelling wegens privégebruik van een nulemissie-auto per 1 januari 2014 tijdelijk te verlagen van 7% naar 4%. Aan de andere kant wordt voorgesteld om de VAMIL niet meer toe te passen, en de KIA af te schaffen ter zake van personenauto's. Dat blijkt uit een nota van wijziging die 4 oktober jl. is ingediend bij de wetsvoorstellen Belastingplan 2014 en Overige Fiscale maatregelen 2014.

Om het gebruik van (semi-)elektrische auto's te bevorderen, bevatten de directe belastingen nu een aantal stimulerende maatregelen, zoals een vrijstelling van belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM) en van motorrijtuigenbelasting (MRB), een tot 7% verlaagde bijtelling wegens privégebruik, en toepassing van de milieu-investeringsaftrek (MIA), de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (VAMIL) en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Het kabinet vindt een evenwichtiger vorm van stimulering gewenst om stapeling te voorkomen. Daarom zijn de genoemde maatregelen voorgesteld aan de Tweede Kamer.

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"