28-04-2013 | Meer maatregelen tegen regeldruk op komst

Het kabinet belooft in de komende jaren de regeldruk voor ondernemingen fors te verlagen. Sommige maatregelen die daarvoor moeten zorgen zijn al doorgevoerd, zoals de afschaffing van jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel (KvK). Andere maatregelen zitten nog in de pijplijn.

Volgens minister Kamp van Economische Zaken heeft het kabinet de regeldruk in de afgelopen jaren al behoorlijk teruggedrongen. Maar hij stelt dat er in de komende jaren nog veel meer te verwachten zal zijn op dat terrein. Het kabinet streeft naar een totale lastenreductie van € 1,3 miljard voor ondernemingen door de regeldruk te verminderen.

Voorbeelden van verminderde regeldruk

In een brief somt Kamp samen met collega-ministers enkele voorbeelden op van maatregelen die de regeldruk moeten verminderen. Sommige daarvan zijn al doorgevoerd, andere volgen binnenkort.

  • De loonaangifte wordt makkelijker door de uniformering van het loonbegrip.
  • De BTW-vereisten voor papieren en elektronische facturen zijn geharmoniseerd.
  • De jaarlijkse bijdrage aan de KvK is afgeschaft.
  • Door een modernisering van de afgifte van kentekenbewijzen kunnen ondernemingen sneller over nieuw aangeschafte voertuigen beschikken.
  • Ondernemingen kunnen binnenkort één octrooi aanvragen die in de hele Europese Unie geldt.
  • Door betere gegevensuitwisseling met UWV hoeven pensioenuitvoerders minder gegevens op te vragen bij ondernemingen.

Digitaal zaken doen met overheid

Kamp belooft daarnaast verdere fiscale vereenvoudigingen, herziening van het omgevingsrecht en verdere toepassing van Standard Business Reporting (SBR). Ook toegenomen digitale dienstverlening door de overheid moet voor verbetering zorgen. In 2017 moet u al uw zaken met overheidsorganisaties digitaal kunnen afhandelen.

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"