• Start
  • Actueel
  • WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) ter bescherming

WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) ter bescherming

18-03-2015 | Wet aanpak schijnconstructies aangenomen

Om de rechten van werknemers beter te beschermen en oneerlijke concurrentie tussen werkgevers tegen gaan, wil minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal strenge maatregelen nemen. Zijn Wet aanpak schijnconstructies is onlangs door de Tweede Kamer unaniem aangenomen.

Nu alle partijen uit de Tweede Kamer hebben ingestemd met de WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies), zal minister Asscher zich nog meer gesterkt voelen in zijn strijd tegen frauderende ondernemingen. De minister is al langer bezig met het tegengaan van oneerlijkheid op de arbeidsmarkt. Met de WAS heeft hij hiervoor een nieuw middel tot zijn beschikking. Wel moet de Eerste Kamer zich eerst nog over de wet buigen.

Minimumloon niet meer contant uitbetalen

In de WAS staan diverse maatregelen. Zo moet u het minimumloon voortaan giraal uitbetalen. U wordt vanaf 1 juli 2015 ook verplicht om dit minimumloon volledig uit te betalen. Een onkostenvergoeding als deel van het minimumloon rekenen of bepaalde bedragen (bijvoorbeeld voor huisvesting of een zorgverzekering) inhouden op dit loon is dan niet langer toegestaan. Ter controle moet u die vergoedingen apart op de loonstrook vermelden. Een andere maatregel is een uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid: zowel de werkgever als u als opdrachtgever wordt aansprakelijk voor een juiste betaling van het cao-loon. Verder gaat de Inspectie SZW de inspectiegegevens bekendmaken van ondernemingen die zich niet aan de regels houden.

Europa ook in actie tegen schijnconstructies

Minister Asscher pleit overigens niet alleen voor gelijke concurrentie in Nederland, maar ook binnen de grenzen van de Europese Unie (EU). Hij heeft bij de EU gepleit voor maatregelen om verschillende uitwassen van het vrije verkeer van werknemers tegen te gaan. Zo vindt hij dat een buitenlandse werknemer recht heeft op hetzelfde loon als een binnenlandse werknemer die hetzelfde werk uitvoert. Ook wil hij werkgevers verplichten hun gedetacheerde werknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden te geven als vaste werknemers. Verder moet Brussel zogenoemde ‘postbusondernemingen’ uitbannen. Dit zijn organisaties die zich op papier in het buitenland vestigen, maar ondertussen in hun eigen land actief blijven zodat zij lagere lonen kunnen betalen.

bron: Rendement.nl

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!