• Start
  • Actueel
  • Wet aanpak schijnconstructies (WAS) per 2016 van kracht

Wet aanpak schijnconstructies (WAS) per 2016 van kracht

28-05-2015 | Wet aanpak schijnconstructies deels uitgesteld

Een deel van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) wordt waarschijnlijk pas per 1 januari 2016 van kracht, omdat werkgevers extra tijd nodig hebben om hun loonadministratie aan te passen. Als de Eerste Kamer de wet op 2 juni volgens plan afhamert, gaat de rest wel per 1 juli 2015 in.

De Eerste Kamer is momenteel de Wet aanpak schijnconstructies aan het behandelen, die oneerlijke concurrentie en uitbuiting van werknemers moet tegengaan. De senaat heeft daarbij aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om de ingangsdatum van de wet op te schuiven naar 1 januari 2016.

Onvoldoende tijd voor aanpassen loonadministratie

Als de wet per 1 juli 2015 zou ingaan, hebben werkgevers namelijk niet voldoende tijd om hun loonadministratie nog voor die tijd aan te passen aan de nieuwe regels. Het wordt bijvoorbeeld verplicht om het minimumloon giraal uit te betalen en bepaalde inhoudingen op het minimumloon zijn niet langer toegestaan.

Alleen uitstel voor bepalingen over loonbetaling

In een aantal sectoren wordt momenteel een keurmerk ontwikkeld voor opdrachtgevers en onderaannemers die aan alle verplichtingen voldoen. Asscher vindt het feit dat deze keurmerken er nog niet zijn, echter geen reden om de hele wet een half jaar uit te stellen. Wel wil hij de bepalingen die gevolgen hebben voor de uitbetaling van het loon doorschuiven naar 1 januari 2016. Het gaat dan specifiek om:

  • de verplichtingen voor girale betaling van het minimumloon;
  • nieuwe eisen aan inhoudingen en verrekeningen;
  • de eis om onkostenvergoedingen op de loonstrook te specificeren.

bron: Rendement.nl

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"