Fiscus strenger bij hoge BTW-schulden

08-06-2015 | Fiscus strenger bij hoge BTW-schulden

Staat er bij uw bv een BTW-schuld op de balans, dan moet u niet vergeten om nog een suppletieaangife voor de BTW in te dienen. Is de BTW-schuld hoger dan € 50.000? Uit interne richtlijnen van de Belastingdienst blijkt dat de inspecteur uw bv dan aan een uitgebreider onderzoek kan onderwerpen. Ook zal de inspecteur sneller inzetten op een vergrijpboete.

De Belastingdienst zal naar aanleiding van de suppletie een naheffingsaanslag met verzuimboete opleggen. Deze boete kan oplopen tot 10% van de openstaande belastingschuld. De fiscus zal echter geen verzuimboete opleggen als de belastingschuld € 20.000 of minder bedraagt of minder dan 10% van de eerder betaalde of terugontvangen BTW is. Bij opzet of grove schuld kan de fiscus een vergrijpboete van 25% of 50% opleggen. Deze boete is dus een stuk hoger en kan zelfs oplopen tot maximaal 100%.

Altijd boekenonderzoek bij € 50.000 of hoger

Op basis van de Wet openbaarheid bestuur (WOB) zijn recent interne richtlijnen van de Belastingdienst ten aanzien van suppleties naar buiten gekomen. Hieruit blijkt dat de Belastingdienst de grens voor de vergrijpboete trekt bij € 50.000. Bij BTW-schulden van meer dan € 50.000 doet de fiscus ook altijd een boekenonderzoek. Het doel hiervan is om aan te tonen dat er sprake is van opzet of grove schuld, zodat er een vergrijpboete kan worden opgelegd. U krijgt een verzuimboete van maximaal 10% als de BTW-schuld lager is dan € 50.000.

bron: Rendement.nl

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!