Minimumloon stijgt weer mee met de markt

17-11-2015 | Minimumloon stijgt weer mee met de markt

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bekendgemaakt wat de minimumlonen voor de eerste helft van 2016 worden. Fulltime werknemers van 23 jaar en ouder hebben per 1 januari 2016 recht op € 1.524,60 per maand, 1,1% meer dan vorig jaar.

Het wettelijk minimumloon is vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Dit minimumloon is gekoppeld aan de gemiddelde ontwikkeling van de contractlonen en wordt jaarlijks per 1 januari en 1 juli aangepast. Onlangs heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het minimumloon voor de eerste helft van 2016 bekendgemaakt. Dit minimumloon geldt tot en met 30 juni 2016 en bedraagt € 1.524,60 bruto per maand. Dit is 1,1% hoger dan het huidige minimumloon.

Minimumloon niet meer contant uitbetalen

Door de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies verandert per 1 januari 2016 de manier waarop u het loon van uw werknemers mag uitbetalen. U bent dan namelijk verplicht om minimaal het netto equivalent van het bruto minimumloon giraal uit te betalen. Inhoudingen en verrekeningen mogen dan alleen nog plaatsvinden op het loon boven het wettelijk minimum. Zorg dat u daarop voorbereid bent!

Afronding kan leiden tot onderbetaling

Hieronder vindt u het wettelijke minimumloon per maand, week en dag met de bijbehorende minimumjeugdlonen. Een wettelijk minimumloon per uur kent de wet niet. Het minimumuurloon hangt namelijk af van het aantal uren dat in uw branche of onderneming als volledige werkweek geldt. Hier komt mogelijk verandering in. Maar tot het zover is, bepaalt u het uurloon dat u minstens moet uitbetalen door het weekloon uit de onderstaande tabel te delen door het aantal uren per week dat in uw onderneming als volledig dienstverband geldt. Let er daarbij op dat u door afronding niet onder het minimumloon uitkomt.

Matrix

bron: Rendement.nl

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!