Skip to main content

Aanpak 'neppe' stages en werkervaringsplekken

19-04-2016 | Aanpak 'neppe' stages en werkervaringsplekken

Inspectie SZW doorzoekt momenteel vacatures voor werkervaringsplekken en stages, met als doel organisaties te vinden die hiermee verkapte, reguliere arbeidsovereenkomsten aanbieden. Dit meldt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

In de Kamerbrief gaat minister Asscher in op een motie van Tweede Kamerlid Kerstens, die eind 2015 de regering verzocht een plan op te stellen om misbruik van stages en werkervaringsplekken tegen te gaan. Sommige werkgevers zouden jongeren na hun studie formeel gezien een leerplek aanbieden – waarbij er geen recht op het wettelijk minimumloon bestaat – terwijl in de praktijk het werk van die jonge werknemers niet verschilt van andere werknemers. Om deze onderbetaling en vorm van verdringing op de arbeidsmarkt aan te pakken, heeft de minister een aantal maatregelen ontwikkeld.

Inspectie SZW onderzoekt twijfelachtige vacatures

Een belangrijke maatregel is dat Inspectie SZW niet alleen meer reactief te werk gaat door naar concrete meldingen onderzoek te doen, maar ook zelf op zoek gaat naar organisaties die mogelijk stages misbruiken. De instantie inventariseert hiervoor vacatures voor werkervaringsplekken en stages. De inspecteurs zullen een aantal organisaties selecteren die zij nader gaan onderzoeken. Uit de inspecties moet blijken of de vacatures daadwerkelijk voor functies zijn waarin het leeraspect centraal staat en een stageovereenkomst gerechtigd is.

FNV Jong en Inspectie SZW verzamelen klachten

Naast de handhavingsmaatregelen wil minister Asscher ook het bewustzijn vergroten van jongeren en vertegenwoordigers van betrokken sectoren. Ook onderwijsorganisaties zouden afgestudeerden op hun rechten moeten wijzen. Jongeren hebben de mogelijkheid om anoniem misstanden te melden bij vakbond FNV Jong, die samenwerkt met Inspectie SZW. De minister geeft in de brief aan vóór de volgende begrotingsbehandeling te willen rapporteren over de resultaten. Mogelijk blijkt dan dat er aanvullende maatregelen benodigd zijn.

bron: Rendement.nl

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"