Skip to main content

Procedure btw-teruggaaf vereenvoudigd

27-01-2017 | Procedure btw-teruggaaf vereenvoudigd

Zoals bekend, kan uw BV de btw op een oninbare vordering terugvragen bij de Belastingdienst. Vanaf 2017 is deze procedure vereenvoudigd. En hoe zit het eigenlijk met de btw als u zelf een factuur niet of slechts gedeeltelijk betaalt?

Btw op oninbare vorderingen

Oude regeling. Heeft u een afnemer die een factuur niet kan ofwü betalen? Dan kon u tot en met 31 december 2016 de Belastingdienst per brief (en niet in uw periodieke btw-aangifte!) verzoeken om teruggaaf van de eerder door u afgedragen btw op deze factuur. Het verzoek moest binnen één maand na het definitief oninbaar worden van de vordering worden ingediend.

Aantonen. Het recht op btw-teruggaaf ontstond op het tijdstip dat duidelijk was dat de factuur niet meer betaald zou worden. Dit moest u aannemelijk maken, maar dat was vaak lastig.

Vanaf 2017. In de praktijk werd deze gehele procedure als ingewikkeld en tijdrovend ervaren. Om die reden is dan ook besloten om de teruggaafregeling vanaf 2017 te vereenvoudigen. In de wet is nu opgenomen dat een vordering oninbaar is eenjaar nadat deze opeisbaar is geworden en nog niet (geheel) is betaald. U kunt het bedrag van de teruggaaf vervolgens in mindering brengen op de periodieke btwaangifte. Let op. Als al op een eerder moment vaststaat dat er geen betalmg zal worden gedaan, heeft u al eerder recht op teruggaaf U hoeft, dan niet de termijn van eenjaar afte wachten, maar u kunt, net als voorheen, bij de Belastingdienst een afzonderlijk verzoek indienen voor btw-teruggaaf.

Administratie. Houd in uw administratie goed bij welke facturen na de betalingstermijn nog niet zijn betaald. Let op. Wordt uw vordering door uw afnemer alsnog op een later tijdstip betaald? Dan moet u uiteraard de eerder afgetrokken btw alsnog afdragen.

Wat als u zelf een factuur niet betaalt?

Niet betaalde facturen. Als u een factuur ontvangt van uw leverancier, dan mag u bij uw periodieke btw-aangiffce de btw direct m aftrek brengen. U kunt de m rekening gebrachte btw dus al terugvragen voordat u de factuur daadwerkelijk heeft betaald. Maar wat als u de factuur uitemdeUjk niet (geheel) gaat betalen? Wanneer moet u de eerder in aftrek gebrachte btw dan terugbetalen?

Vanaf 2017. U bent vanaf 2017 de in aftrek gebrachte btw in elk geval verschuldigd één jaar na het opeisbaar worden van het factuurbedrag als u de factuur nog niet (geheel) heeft, betaald. Tot 31 december 2016 was dit twee jaar. U vult deze terug te betalen btw m bij uw btw-aangifte over het tijdvak waarin het jaar is verstreken. Heeft u de factuur gedeelteüjk betaald? Dan wordt de terug te betalen btw naar evenredigheid berekend. Let op. Als eerder al aangenomen kan worden dat u de factuur niet (geheel) betaalt, bent u de btw op dat moment al verschuldigd.

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"