Skip to main content
 • Mali müşavirlik ve muhasebe hizmetlerimiz

  Muhasebe ve Defterdarlik

  Maxol Finance Services çalıştığı alanlarda profesyonel yaklaşımı ile, tüm sektörlerde tam hizmet vererek, müşterilerinin karşılaştığı karmaşık sorunlara yanıtlar verir. Tüm sektörlerde profesyonelleşmiş uzman ekibimizle müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda özel çözümler üretiyoruz.

Mali müşavirlik ve muhasebe hizmetleri

Şirketimiz bünyesinde mali müşavir, vergi, devlet teşvikleri, yönetim danışmanlığı, eğitim gibi konularda uzmanlaşmış birçok profesyonel yer almaktadır. Aylık olarak müşterilerden alınan faturalar, dekontlar ve ekstreler sisteme kayıt uzmanları tarafından girildikten sonra mali müşavirlerce kontrol edilmekte ve buna göre vergi politikaları belirlenmektedir.

Maxol bir işletmenin en önemli parçalarından birinin muhasebe olduğunun bilincindedir. Müşterilerinin muhasebe işlemlerini, çözüm ortaklığı yaklaşımı ile yürütmektedir. Müşterilerinin işlerinin genel işleyişini analiz ederek bu işleyişe en uygun sisteminin kurulmasını sağlamaktadır. Bu sisteme en uygun programları bulup tedarik etmektedir. Exact Online ve Davilex bunlardan orneklerdir.

Hizmetlerimiz

profesyonel yaklaşımı ile, tüm sektörlerde tam hizmet
Maxol çalıştığı alanlarda profesyonel yaklaşımı ile, tüm sektörlerde tam hizmet vererek, müşterilerinin karşılaştığı karmaşık sorunlara yanıtlar verir. Profesyonel işletmecilik niteliklerine sahip uzman kadrosu ve güçlü, dinamik altyapısı ile yurtiçinde birçok kuruma mali müşavirlik, muhasebe ve danışmanlık desteği vermektedir.

Değişken koşullar karşısında esnek ve hızlı hareket eden, müşteri talep ve beklentilerini zamanında ve eksiksiz olarak karşılayan ve bilgi teknolojilerinden en etkin şekilde yararlanan yapısıyla iş dünyası içerisinde ortaklarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir. Kurum olarak müşterilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve daha kaliteli hizmet verebilmek için işimizi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Hizmetlerimiz:

 • Genel kabul görmüş muhasebe standartları ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması;
 • Bilanço, kar-zarar tablosu, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenmesi
 • Sabit kıymetlerin mevzuata uygun şekilde kayıtlarının tutulması, sayımı ve raporlanması
 • Günlük banka hareketlerinin işlenmesi ,Çek-senet işlemlerinin kaydı ve durum raporu
 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin şirket bünyelerine muhasebe altyapısının oluşturulması ve yürütülmesi
 • Muhasebe uygulamaları konusunda firma çalışan personelinin eğitimi
Bordro Hizmetleri / Salarisadministratie:
 • Personel özlük dosyalarının hazırlanması,ücret bordrolarının her ay düzenlenmesi
 • Bordroya ilişkin maaş ve kesinti ödemelerinin kontrolü
 • Elektronik ortamda bildirgelerinin verilmesi, personelin işgöremezlik ücreti tahakkuku
 • İhbar ve kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanması,ibranamenin hazırlanması
 • İşe giren ve işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin yapılması
 • İş Mevzuatı konusunda danışmanlık
Profesyonel işletmecilik niteliklerine sahip uzman kadro

Bize her konuda
ulaşabilirsiniz

Vergiler ve accounting

Vergi Beyannameleri ve Bildirim Hizmetleri / Omzet- Inkomsten- en Vennootschapsbelasting:
 • Muhtasar, KDV, aylik, üçer aylık Geçici vergi, yıllık kurumlar vergisi, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin hazırlanması
 • Vergi beyannamelerinin kontrolü
 • Mali mevzuata göre bildirimlerin düzenlenmesi
 • Vergi mevzuatı konusunda müşavirlik
Vergi Uyuşmazlıkları (Vergi Davaları) - Vergi Uzlaşmaları / Belasting Bezwaar Hogerberoep:
 • Vergi incelemeleri
 • İnceleme elemanlarıyla yürütülen görüşmeler
 • Bilgi, belge ve dökümlerin incelenmesi/hazırlanması
 • Tutanakların gözden geçirilmesi
 • İnceleme raporlarının analizi
 • Uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak değerlendirmeler
 • Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma
 • Dava aşamasında verilen hizmetlerimiz
 • Mevzuat ve emsal karar taraması
Yasal Uygunluk Hizmetleri / Accounting en Controle:
 • Gerçek/Tüzel kişi mükellefiyet tesisi
 • Şirketlerin kuruluş, genel kurul, ana sözleşme değişiklikleri, tasfiye vb. işlemlerin yapılması
 • Şirketler, şubeler ve irtibat bürolarının vergi ve sosyal sigorta açılış, kapanış ve adres değişikliği işlemlerinin yapılması
 • Kapasite raporu çıkarılması, uygunluk belgesi işlemleri
 • Maliyet muhasebesi işlemleri (Stok miktar dengesi excel tablolarının hazırlanması)
 • Olası bir vergi incelemesinde ortaya çıkabilecek vergi risklerinin incelenmesi/belirlenmesi/raporlanması
 • Devir alınan firmanın geçmiş dönemlerine ilişkin sınırlı denetim yapılması ve beyannamelerinin incelenmesi
 • Gerçekleşen vergi yükümlülüklerinin hesaplanması ve raporlanması
 • İşlemlerin muhasebe kayıtlarına girilmeden önce mevzuata uygunluğunun kontrolü
 • KDV iadesi işlemlerine ilişkin evrakların hazırlanması,mahsubu ve takibi
 • Yararlanılması mümkün olan vergi avantajlarının ve indirimlerinin yerine getirilmesi
 • Vergi risklerinden kaçınmak için gerekli önlemlerin alınması
Mali müşavirlik, muhasebe ve danışmanlık desteği
Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"