• Start
  • Blog
  • Opvolger Wet DBA laat op zich wachten

Opvolger Wet DBA laat op zich wachten

Opvolger Wet DBA laat op zich wachten

Onlangs is bekendgemaakt dat de opvolger van de Wet DBA niet eerder dan januari 2021 in werking zal treden. Het voornemen van het kabinet is om bij opdrachtverstrekking aan zzp'ers tegen een laag tarief voor langere duur of voor werkzaamheden passend bij de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever, voortaan een arbeidsovereenkomst te veronderstellen. 

Pas in 2021

Onlangs is bekendgemaakt dat de opvolger van de Wet DBA niet eerder dan januari 2021 in werking zal treden. Het voornemen van het kabinet is om bij opdrachtverstrekking aan zzp'ers tegen een laag tarief voor langere duur of voor werkzaamheden passend bij de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever, voortaan een arbeidsovereenkomst te veronderstellen. Daarentegen zal bij de tegenhanger (hoog tarief, korte duur of werkzaamheden die niet behoren tot de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever) de mogelijkheid worden geboden van een zogeheten 'opt-out' voor de loonheffingen. Met name de voorstellen ten aanzien van zzp'ers met een laag tarief lopen aan tegen Europese regelgeving. Het ziet er daarom naar uit dat de nieuwe wetgeving pas per 1 januari 2021 in werking zal kunnen treden.

Handhaving

Het is de bedoeling dat opdrachtgevers via een webmodule een opdrachtgeversverklaring verkrijgen, als uit beantwoording van de vragen blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Het streven is dat de webmodule eind 2019 gereed zal zijn. Op dat moment komt er ook nieuwe informatie over de wijze waarop de naleving van de regels wordt gecontroleerd. Tot die tijd blijft het huidige terughoudende beleid van toepassing: de Belastingdienst grijpt alleen in bij gevallen van evidente schijnzelfstandigheid, waarbij er sprake moet zijn van opzet.

Naar verwachting zal het pas eind 2019 mogelijk worden om via een webmodule een opdrachtgeversverklaring te krijgen. Werk zo mogelijk met een door de Belastingdienst gepubliceerde modelovereenkomst.

Bron: Rendement

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"