Grootboekrekeningen

jaarrekening opstellen

"Een grootboekrekening is een categorie (eventueel met een nummer) waaronder je een bepaalde omzet, inkomsten of uitgave, schuld of reservering boekt"

Overzicht

Het zijn categorieën oftewel rubrieken om alles in je administratie in te delen. Grootboekrekeningen zijn cruciaal om het boekhouden te structureren. Het ordent de inkomsten en uitgaven. De verschillende geldstromen van inkomsten en uitgaven moeten op een overzichtelijke wijze worden geregistreerd.

De grootboekrekeningen helpen je hierbij.

Grootboekrekeningen zijn onmisbaar om de jaarrekening te maken, dus de balans en de winst- en verliesrekening die iedere onderneming aan het eind van een boekjaar moet hebben. BV's zijn zelfs wettelijk verplicht hun jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel jaarlijks te deponeren.

Grootboekrekeningen zijn van belang voor: 

 • maken van een betrouwbare winst en verliesrekening.
 • maken van een correcte balans.
 • meer grip krijgen op je financiën.
 • overzicht houden voor betere acties (meer verkopen of minder uitgaven?)
 • weten welke producten of diensten goed of juist niet verkopen
 • weten welke klanten meer aandacht mogen krijgen
 • weten welke kosten je beter kan vermijden
 • enzovoort

Op een grootboekrekening boek je gelijksoortige uitgaven of inkomsten. Vergelijk het met een kaartenbak met daarin verschillende kaarten. Op iedere kaart houd je de gelijksoortige inkomsten of uitgaven bij.

Voorbeeld: op grootboekrekening "personeelskosten" kun je bijvoorbeeld salaris en vakantiegeld boeken.

Soorten grootboekrekeningen

Er zijn twee type grootboekrekeningen die we hieronder verder behandelen en uitsplitsen.

Winst- en VerliesrekeningBalansrekening
 • omzetrekeningen
 • kostenrekeningen
 • activa rekeningen (voor bezittingen)
 • passiva rekeningen (voor schulden)

Waaruit bestaat een grootboekrekening?

 • de naam van de grootboekrekening bijvoorbeeld: "personeelskosten"
 • elke grootboekrekening heeft zijn eigen unieke nummer
 • elke grootboekrekening heeft heeft een type: een balansrekening of een winst- en verliesrekening
 • optioneel koppel je aan een grootboekrekening een btw-tarief bijvoorbeeld: "0%, 6%, 21%"

Coderen van de grootboekrekeningen?

Elke grootboekrekening heeft zijn eigen unieke code. In Nederland kennen we geen gestandaardiseerd rekeningschema. Bij het toekennen van een nummer aan een grootboekrekening ben je geheel vrij in je keuze.

In Nederland heeft bijna iedere boekhouder of accountant zijn of haar eigen codering. Indien je een boekhouder of accountant hebt is het natuurlijk prettig als jouw codering overeenkomst met die van je boekhouder of accountant. Dit maakt het uitwisselen van data aan het einde van het jaar natuurlijk eenvoudiger.

Ondanks dat je vrij bent in het toekennen van de nummers aan grootboekrekeningen is er op hoofdlijnen wel een indeling die je kunt gebruiken. Dit rekeningschema ziet er als volgt uit: 

BegincijferSoort grootboekrekening
0 Vaste activa, Eigen vermogen, Voorzieningen, Langlopende schulden
1 Liquide middelen, Kortlopende vorderingen en schulden, Belastingen en premies
2 Tussenrekeningen
3 Voorraden
4 Kosten
5 wordt in het MKB nauwelijks gebruikt
6 wordt in het MKB nauwelijks gebruikt
7 Inkoopwaarde van de omzet / Inkopen / Werk door derden
8 Omzet
9 Privé-mutaties (bij eenmanszaak en VOF's)

Download hier een uitgebreid overzicht van een complete rekeningschema.

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!