Skip to main content

25-11-2014 | Regel Fiscale Eenheid voor aansprakelijkheid

Uw bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de belastingschuld van de fiscale eenheid (FE) waar u deel van uitmaakt als de inspecteur aan u geen beschikking fiscale eenheid heeft overhandigd. Dit geldt zelfs als u zich in feite wel gedroeg als onderdeel van de fiscale eenheid, zo blijkt uit een uitspraak van Gerechtshof Amsterdam.

Het draaide in deze zaak om een bv die door de fiscus aansprakelijk gesteld werd voor een openstaande BTW-schuld van een fiscale eenheid. De bv stapte naar de rechter en stelde dat ze ten onrechte aansprakelijk was gesteld. De bv beweerde dat ze de beschikking fiscale eenheid nooit had ontvangen van de Belastingdienst. In de praktijk bleek de bv echter wel degelijk te handelen alsof ze onderdeel was van de fiscale eenheid. Bovendien werd er sinds 2000 al gezamenlijk aangifte gedaan. De inspecteur vond dus dat de bv, ondanks het ontbreken van het afschrift van de beschikking, wist dat ze onderdeel uitmaakte van de fiscale eenheid.

Bestaan aangetoond, beschikking toch noodzakelijk

De rechtbank oordeelde in eerste instantie in het nadeel van de bv. Volgens de rechtbank was het handelen van de bv voldoende bewijs om het bestaan van de fiscale eenheid aan te tonen. Het ontbreken van de beschikking fiscale eenheid was niet voldoende om de bv niet aansprakelijk te kunnen stellen. In hoger beroep kreeg de bv echter gelijk. Volgens de Invorderingswet, op basis waarvan de bv aansprakelijk werd gesteld, moet de beschikking fiscale eenheid niet alleen afgegeven zijn, maar ook aan alle afzonderlijke onderdelen van de fiscale eenheid bekend worden gemaakt. Ook al had de fiscale eenheid volgens het gerechtshof feitelijk wel bestaan, de inspecteur kon niet bewijzen de beschikking ook aan de bv te hebben gestuurd. De bv was dus onterecht aansprakelijk gesteld.

bron: rendement.nl

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"