• Start
  • Actueel
  • Wat is voor de WKR noodzakelijke apparatuur?

30-09-2014 | Wat is voor de WKR noodzakelijke apparatuur?

Het Belastingplan 2015 specificeert wat er in het kader van de werkkostenregeling (WKR) precies wordt verstaan onder gereedschappen en onder communicatie- en computerapparatuur. Deze voorzieningen mag u per 2015 onder voorwaarden vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen zonder rekening te houden met een eventueel privévoordeel voor de werknemer.

De beperkte invoering van het noodzakelijkheidscriterium die staatssecretaris Wiebes van Financiën begin juli aankondigde, leidde tot veel vragen. In zijn brief aan de Tweede Kamer schreef Wiebes namelijk dat gereedschap en communicatie- en computerapparatuur niet tot het loon gerekend hoefden te worden. Uit het Belastingplan 2015 blijkt welke voorzieningen hij hiermee precies bedoelt.

Gereedschap is meerdere keren te gebruiken

Zo is de definitie van ‘gereedschap’ aangescherpt. Volgens het Belastingplan 2015 zijn gereedschappen ‘gezamenlijke voorwerpen die voor het verrichten van een werkzaamheid nodig zijn’. Ze worden gebruikt om iets te maken, repareren of controleren en kunnen meerdere keren gebruikt worden. Hierbij kunt u denken aan het fototoestel van een fotograaf of de kwast van een schilder. Middelen die geen tweede keer gebruikt kunnen worden, zoals verf of schoonmaakmiddel, vallen niet onder de gereedschappen. Ook werkkleding en kantoormeubilair vallen niet onder de definitie.

Ook printer kan noodzakelijke voorziening zijn

Onder communicatie- en computerapparatuur vallen ICT-middelen zoals desktops, laptops, tablets en mobiele telefoons. Als een printer nodig is voor het uitvoeren van het werk, kan ook die onder het noodzakelijkheidscriterium vallen. Een belangrijke aanvulling is dat niet alleen de apparatuur zelf onder het criterium vallen, maar ook de vergoedingen en verstrekkingen die er direct verband mee houden. Hierbij kunt u denken aan een dongel of 4G-kaartje. Software die niet noodzakelijk is voor het werk valt niet onder het noodzakelijkheidscriterium. Het privévoordeel van het gebruik van zulke software kunt u wel onderbrengen in de vrije ruimte.

bron: rendement.nl

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!