02-12-2013 | Ook bijtelling bij auto van gelieerde B.V.

Als u een auto van de zaak ter beschikking stelt aan een werknemer van uw bv, moet u rekening houden met de bijtelling vanwege het voordeel van privégebruik. Dit blijkt ook het geval als het gaat om een werknemer die niet direct bij uw bv in dienst is, maar wel bij een gelieerde onderneming. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland.

Deze uitspraak is van belang als u in concernverband een auto ter beschikking stelt aan uw werknemer. Deze zaak draaide namelijk om een werknemer die niet van zijn directe werkgever een leaseauto had gekregen, maar van een aan zijn werkgever gelieerde bv. De inspecteur oordeelde bij een boekenonderzoek dat de werkgever de fiscale regels niet had nageleefd. De inspecteur legde de werkgever dan ook een naheffingsaanslag op.

Concernverband

De werkgever stelde dat zij de leaseauto niet aan haar werknemer ter beschikking had gesteld. Zo was dat immers ook in de arbeidsovereenkomst overeengekomen. De rechtbank dacht hier anders over en gaf de inspecteur gelijk. Hoewel het voordeel inderdaad niet rechtstreeks verstrekt was door de werkgever, en de auto ook niet bij die werkgever op de balans stond, had de verstrekking van de auto wel plaatsgevonden met toestemming van de werkgever. In dit geval was de werkgever namelijk ook aandeelhouder en bestuurder van de bv die de auto had aangeschaft. Volgens de rechter was daarmee vast komen te staan dat de auto dus met goedkeuring van de werkgever was verstrekt. Hij verwees hierbij naar een eerder arrest van de Hoge Raad waarin bij vergelijkbare gevallen was bepaald dat bij dergelijke concernconstructies de werkgever als de voordeelverstrekkende partij aangewezen moet worden. De naheffingsaanslag van de inspecteur was dus terecht.

bron: rendement.nl

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!