• Start
  • Actueel
  • Loon van de dga mag per 2015 minder afwijken

30-10-2013 | Loon van de dga mag per 2015 minder afwijken

In de begrotingsafspraken die het kabinet heeft gemaakt met D66, ChristenUnie en SGP staat dat de zogenoemde doelmatigheidsmarge van de gebruikelijkloonregeling omlaag gaat. Dat betekent dat de directeur-grootaandeelhouder (dga) van uw onderneming mogelijk meer belasting moet gaan betalen.

Volgens de huidige regels moet een dga in 2013 minimaal € 43.000 verdienen. Daarbij geldt onder meer wel de grens dat het gebruikelijk loon niet meer dan 30% mag afwijken van het loon dat gebruikelijk is voor iemand in loondienst in een vergelijkbare functie. Is in soortgelijke functies een loon van € 60.000 per jaar gangbaar, dan moet de dga dus minimaal een loon van (70% van € 60.000 =) € 49.000 hanteren, waarover hij ook loonbelasting/premie volksverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet moet betalen.

Lagere percentage is nog niet bekend

In de begrotingsafspraken is aangegeven dat het maximum van 30% per 2015 omlaag gaat. Wat het precieze percentage wordt, is nog niet bekend, maar de bedoeling is dat deze maatregel de schatkist jaarlijks € 150 miljoen extra oplevert. De commissie Van Dijkhuizen, die eerder dit jaar aanbevelingen heeft gedaan over de hervorming van de inkomstenbelasting, stelde onlangs nog dat de doelmatigheidsmarge op 10% gesteld zou moeten worden. Dat zou de overheid ongeveer € 1 miljard per jaar opleveren. In dat geval zou de dga uit bovenstaand voorbeeld een belastbaar loon van (90% van € 60.000 =) € 54.000 moeten hanteren. De aanpassing op grond van de begrotingsafspraken zal waarschijnlijk minder rigoureus uitvallen.

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!