• Start
  • Actueel
  • Geen afwaarderingsverlies bij onzakelijke lening

29-05-2013 | Regeren is vooruit zien!

Als u als dga geen zekerheden bedingt bij het verstrekken van een lening aan uw eigen bv en daarnaast geen aflossingsschema heeft afgesproken, is de kans groot dat de inspecteur uw lening als onzakelijk zal aanmerken. Dit had onlangs onaangename consequenties voor een dga. Hij kon namelijk geen afwaarderingsverlies in aanmerking nemen, nadat zijn bv failliet dreigde te gaan.

De dga had in 2001 en 2002 geldleningen verstrekt aan zijn bv, terwijl deze bv in die periode geen winstgevende activiteiten ontplooide. Daarnaast beschikte de bv slechts over een deelneming in het buitenland en had het in Nederland onnoemenswaardige activa op haar balans. De bv kon evenmin beschikken over inkomsten uit de buitenlandse deelneming en daarom de verschuldigde rente over de leningen niet voldoen aan de dga. In 2002 moest de bv surseance van betaling aanvragen.

Bij onzakelijke lening risico dat onafhankelijke partij niet zou nemen

Het Hof Den Haag oordeelde dat de inspecteur vervolgens terecht het afwaarderingsverlies van de dga niet had geaccepteerd. De dga had een risico genomen dat een onafhankelijke partij in hetzelfde geval nooit zou hebben genomen. Volgens het hof was de enige reden dat de dga deze voorwaarden voor de lening had geaccepteerd, het feit dat hij het belang van zijn bv wilde dienen. De lening werd dan ook als onzakelijk aangemerkt.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 18 december 2012, LJN: BZ6528

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"