• Start
  • Actueel
  • Gevolgen sociaal akkoord voor uw onderneming

15-04-2013 | Gevolgen sociaal akkoord voor uw onderneming

Het lijkt erop dat een aantal kabinetsplannen, zoals de hervorming van het ontslagrecht en de verkorting van de WW-uitkering, niet op korte termijn doorgaan. Dat blijkt uit het sociaal akkoord dat het kabinet en de sociale partners gisteren sloten. Ook het verplichte quotum voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten gaat waarschijnlijk niet door.

Om het begrotingstekort terug te dringen moet de regering miljarden bezuinigen. Er was het kabinet veel aan gelegen om tot een akkoord te komen met vakbonden en werkgeversorganisaties, vanwege het benodigde draagvlak voor die bezuinigingen. Dat akkoord (pdf) ligt nu op tafel. Uit de gemaakte afspraken blijkt onder meer dat het kabinet nog even wacht met het invullen van een extra bezuinigingsronde van zo’n € 4 miljard in 2014.

Belangrijkste afspraken uit het sociaal akkoord

Wat het akkoord voor uw onderneming precies gaat betekenen, blijft dus nog even onduidelijk. Met een aantal afspraken kunt u in de toekomst wel te maken krijgen:

  • De in het regeerakkoord afgesproken versoepeling van het ontslagrecht gaat pas in per 1 januari 2016. Ook komt deze versoepeling er iets anders uit te zien. Er komt een uniforme ontslagprocedure. Voor bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens arbeidsongeschiktheid loopt de route via UWV. Ontslag om persoonlijke redenen loopt straks altijd via de kantonrechter. Werknemers kunnen ook schriftelijk instemmen met ontslag zonder gevolg voor hun WW-recht.
  • Werknemers met een dienstverband van meer dan twee jaar hebben bij ontslag recht op een transitievergoeding die bepaald wordt aan de hand van een formule. Deze bedraagt maximaal € 75.000 of een jaarsalaris als dit hoger is. Deze vergoeding is bedoeld voor de ‘transitie’ naar een nieuwe baan. Het kabinet wilde ondernemingen met meer dan 25 werknemers verplichten om ten minste 5% arbeidsgehandicapte werknemers in dienst te nemen. Die verplichting is voorlopig van de baan.
  • Werkgevers moeten er nu vanaf 2014 vrijwillig voor zorgen dat er de komende jaren 100.000 arbeidsgehandicapten aan het werk gaan. De verplichte quotering komt alleen als werkgevers hier niet aan voldoen.
  • Flexwerkers krijgen een betere bescherming. Werknemers kunnen straks maximaal drie tijdelijke contracten krijgen in maximaal twee jaar. In tijdelijke contracten van zes maanden of korter kunnen werkgevers geen proeftijd meer afspreken.
  • De maximale duur van de WW-uitkering blijft drie jaar. De overheid blijft de eerste twee jaar van de WW-uitkering financieren. Over de financiering van het derde jaar kunnen de sociale partners afspraken maken in de cao. Deze wijzigingen gaan in per 1 januari 2016.
  • Het maximale opbouwpercentage voor het pensioen wordt met 0,4% verlaagd. Werknemers met een inkomen hoger dan € 10.000 kunnen per 1 januari 2015 niet langer fiscaal vriendelijk voor hun pensioen sparen. De inkomenstoets voor de overbruggingsregeling AOW wordt verruimd van maximaal 150% naar 200% van het minimumloon.
Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!