• Start
  • Actueel
  • Gebruikers elektronisch berichtenverkeer BAPI PKI-certificaten

27-09-2011Gebruikers elektronisch berichtenverkeer BAPI PKI-certificaten

De afgelopen weken heeft de Belastingdienst de problemen rondom DigiNotar aangepakt. De meeste ondernemers en hun intermediairs maken voor het doen van digitale aangifte gebruik van het BAPI-kanaal met behulp van Diginotar BAPI PKI-certificaten.

Het faillissement van Diginotar heeft geen consequenties voor het functioneren hiervan. Gezien de aanvullende waarborgen in het BAPI-kanaal met PKI-certificaten kan het gebruik van Diginotar PKI-certificaten nog op verantwoorde wijze plaatsvinden. Wel zullen er nieuwe BAPI PKI-certificaten door een andere leverancier uitgegeven gaan worden. Het vervangen van deze certificaten zal enige tijd in beslag nemen. Hierover volgt binnenkort nadere informatie.

Tot de uitgifte van nieuwe BAPI PKI-certificaten door de andere leverancier blijft het aanvragen en verlengen van certificaten bij DigiNotar mogelijk.

Verlengen certificaat

Bestaande gebruikers van BAPI PKI-certificaten van DigiNotar waarvan de geldigheid vervalt, kunnen deze verlengen. Deze nieuwe certificaten kunnen worden gebruikt tot de overgang naar de BAPI PKI-certificaten van de andere leverancier.

Aanvragen nieuw certificaat

Zelfaangevende ondernemers en intermediairs die voor het eerst gebruik willen maken van BAPI voor het doen van aangiften, kunnen nog BAPI PKI-certificaten aanvragen bij DigiNotar. Deze certificaten kunnen worden gebruikt tot de overgang naar de BAPI PKI-certificaten van de andere leverancier.

Nieuwe aanvragers van certificaten moeten ook een BAPI-postbus aanvragen bij de Belastingdienst. Een aanvullende maatregel bij de aanvraag van deze BAPI-postbussen is, dat de ondernemer zich fysiek dient te identificeren bij 1 van de 16 SOFI-afgiftepunten van de Belastingdienst. Bij deze identificatie zijn onderstaande bescheiden nodig:

  • geldige legitimatie
  • uittreksel Kamer van Koophandel
  • kopie aanmeldingsformulier voor elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst
  • indien van toepassing een machtiging (inclusief kopie legitimatie verlener machtiging)

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"