14-09-2011Aanpak DigiNotar-problematiek

Er is elektronisch ingebroken bij het bedrijf DigiNotar. Daar zijn frauduleuze certificaten bij in omloop gekomen. Certificaten zijn nodig om het internetverkeer veilig te laten verlopen.

 

 

Als certificaten niet betrouwbaar zijn, betekent dit dat het niet 100% is uit te sluiten dat gebruikers een risico lopen om herleid te worden naar een malafide versie van een website.

Wat betekent dit voor mijn zaken die de Belastingdienst aangaan?

Informatie die u op de sites www.belastingdienst.nl, www.douane.nl en www.toeslagen.nl vindt is volledig betrouwbaar.

Particulier

Als u als PARTICULIER aangifte doet, een toeslag aanvraagt of een andere transactie wilt doen, is het weer mogelijk veilig gebruik te maken van uw DigiD.

Ondernemers

Bij het beheersen van de gevolgen van de problematiek met betrekking tot DigiNotar analyseert de overheid samen met het bedrijfsleven per sector potentiële gevolgen. Zodra de gevolgen per sector bekend zijn worden deze gepubliceerd door de overheid en het bedrijfsleven. Voor de fiscale sector heeft dit voor het ministerie van Financiën, VNO-NCW, MKB-Nederland en betrokken bedrijven geleid tot onderstaande conclusie.

Elektronische aangifte ondernemers
Naar aanleiding van de situatie rond de DigiNotar-beveiligingscertificaten is er intensief overleg gevoerd tussen de Belastingdienst, het ministerie van Financiën, VNO-NCW, MKB-Nederland, ICT-Office en diverse softwareleveranciers en belastingconsulenten. In het overleg is vastgesteld dat de systemen waarmee ondernemers direct of via hun intermediair aangifte doen ook in deze situatie kunnen blijven functioneren. Het systeem kent voldoende aanvullende waarborgen voor een veilige aangifte. Alle betrokken partijen zijn overeengekomen dat de situatie de komende tijd nauwgezet wordt gemonitord. Indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, wordt in overleg met de betrokken partijen bepaald welke vervolgactie noodzakelijk is. Als zich onverhoopt toch vertragingen voordoen, dan zal de Belastingdienst hier coulant mee omgaan.

Andere sectoren
Over de andere sectoren vindt op dit moment intensieve analyse plaats door overheid en betrokken bedrijfsleven. Zodra deze resultaten bekend zijn worden deze per sector gepubliceerd.

 

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!