• Start
  • Actueel
  • Verzuimboete bij niet of te laat betalen aanslagbelastingen

10-02-2011 | Verzuimboete bij niet of te laat betalen aanslagbelastingen

Sinds 1 januari 2011 kunt u een verzuimboete krijgen als u uw aanslagbelasting niet, niet volledig of niet op tijd betaalt. Mogelijk ontvangt u hierover een brief.

De nieuwe regeling geldt voor iedereen. Belastingplichtigen die in 2010 hebben verzuimd bij de betaling van hun inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, ontvangen mogelijk een waarschuwingsbrief.

De verzuimboete staat los van eventuele kosten die wij in rekening kunnen brengen als gevolg van maatregelen die wij moeten treffen om uw belastingschuld te innen.

De hoogte van de verzuimboete is gebaseerd op het bedrag dat u had moeten betalen en kan oplopen tot € 4.920 per verzuim. Deze maatregel is ingegaan per 1 januari 2011.

 

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"